Publicēts 09 aprīlis 2019

Izglītības un zinātnes ministrija, īstenojot valsts sporta politiku, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo sporta padomi 2019. gadā izveidoja prioritāro starptautisko sporta pasākumu plānu, kuriem tiks piešķirts valsts budžeta finansējums. Pretēji Latvijas Basketbola savienības (LBS) paziņojumam pasākumu plānā ir iekļauts „Challenger” sērijas turnīrs FIBA 3x3 basketbolā, un tam piešķirts valsts budžeta finansējums.

Ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes 2019.gada 28.marta sēdē nolemto, Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd atkārtoti izvērtēs un pārskatīs sēdē atbalstīto starptautisko sporta sacensību Latvijā pasākumu organizēšanas tāmes, lai vismaz daļu no līdzekļiem varētu novirzīt LBS 2019.gada Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm sarīkošanai.

Tā kā dalība un labi rezultāti 3x3 basketbola turnīrā ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas sportistu kvalifikācijai olimpiskajām spēlēm, tas ir prioritāri valsts atbalstāmo pasākumu vidū. Turklāt 2019. gada valsts budžetā ir paredzēti papildu līdzekļi 300 0000 eiro apmērā olimpisko un 100 000 eiro apmērā paralimpisko sportistu sagatavošanai dalībai 2020. gada Vasaras Olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm Tokijā.

Raksturojot šogad pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu, jāuzsver, ka 2019. gada valsts budžeta programmas „Sports” apakšprogrammā „Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” pieejamais finansējums ir ievērojami mazāks kā citus gadus. No šogad sadalei pieejamajiem 242 415 eiro LBS tika novirzīti 210 000 eiro. Turklāt sporta federāciju pieprasījumi šim gadam kopumā veidoja summu 2,1 miljoni eiro, taču, ņemot vērā, ka šogad ir tā saucamais tehniskais budžets, valstij nav iespējas pilnā apjomā atbalstīt visus pieprasījumus. Tomēr, neskatoties uz to, LBS publiski uztur prasību par nepieciešamiem papildu 439 000 eiro, lai varētu nodrošināt Eiropas Sieviešu basketbola čempionāta vienas apakšgrupas spēles, kas šogad notiktu Rīgā no 27. jūnija līdz 1. jūlijam. No pieprasītās summas čempionāta organizēšanas izmaksu segšanai 165 000 eiro ir jau sākotnēji plānotais valsts budžeta līdzfinansējums atbilstoši 2017.gadā iesniegtam finanšu pieprasījumam, bet 274 000 ir LBS 2018. gada nogalē sarēķinātais sadārdzinājums.

Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā Sieviešu basketbola čempionāta Rīgas apakšgrupas spēļu norises sadārdzinājums radies, LBS nekorekti veicot turnīra izmaksu aprēķinus. Sākotnējā tāmē, kas tika iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā un akceptēta Latvijas Nacionālajā sporta padomē, nebija iekļautas tādas pozīcijas kā spēļu zāļu un aprīkojuma noma treniņu procesam, Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) oficiālo amatpersonu izmitināšana un citas.

Latvijas Basketbola savienība oficiālā vēstulē par papildu izmaksu izveidošanos 2018. gada 29. oktobrī ministrijai norādīja, ka aktīvi strādās pie Rīgas pašvaldības un sponsoru līdzfinansējuma piesaistes, un Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā tas ir viens no risinājumiem, kā segt papildu izmaksas par turnīra sarīkošanu. Tāpēc nav pamata Latvijas Basketbola savienības publiskajiem apgalvojumiem, ka Eiropas Sieviešu basketbola čempionāta vienas apakšgrupas spēļu norise Rīgā ir apdraudēta.

Kopumā no līdz šim plānotajiem 600 000 eiro valsts atbalsta Eiropas Sieviešu basketbola čempionātam, LBS jau ir novirzīti 435 000 eiro, tai skaitā depozīta maksājums 75 000 eiro FIBA, kurš tiks atgriezts pēc turnīra norises.