Publicēts 11 aprīlis 2019

the climate reality project 349094 unsplash2Turpat pustūkstotis Latvijas talantīgāko skolēnu no 117 skolām 12. un 13. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās studentu pilsētiņā Ķīpsalā prezentēs 387 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās. Šogad pilnībā mainīts konferences formāts un skolēni ar darbiem iepazīstinās atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD finālistus uzņem viena universitāte — RTU.

Skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference ir noslēgums piecu reģionālo zinātnisko konferenču ciklam. No 1112 pētnieciskajiem darbiem, kuru autori pārstāv 184 vispārējās izglītības iestādes, uz valsts mēroga zinātnisko konferenci izvirzīti 387 labākie darbi, ko izstrādāja 458 skolēni. Darbi aptver plašu tēmu loku, sākot no ikdienā un sadzīvē aktuāliem jautājumiem, piemēram, «Ieteikumi pedagogiem darbā ar skolēniem stostīšanās problēmu mazināšanai» un «Gēla nagu lakas krāsa dažādu spuldžu starojumā» līdz pat sarežģītām zinātniskām tēmām - «Permutācijas un maģiskās slēgtās lauztās līnijas trijstūra režģī» un «ERBB2 gēna kopiju skaita analīze Her2 pozitīvos krūts vēža audos». Šogad ievērojami pieaugusi skolēnu interese par dabaszinātnēm. Šajā nozarē tiks prezentēts vislielākais darbu skaits – 103. Ja iepriekš skolēnu prezentācijas uzklausīja komisija, tad šogad ir piesaistīti 120 Latvijas zinātnieki un mācībspēki, kas intervēs un sarunāsies ar dalībniekiem viņu stendos.

Konferenci atklās 12. aprīlī plkst. 10.00 RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, dalībniekus sveicot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretārei Līgai Lejiņai un RTU zinātņu prorektoram Tālim Juhnam.

«Projekts «Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai» paredz, ka četru gadu laikā jāizveido ilgtspējīga zinātniski pētniecisko darbu programma. Jau kopš 2017. gada tas tiek darīts sadarbībā ar reģionālajām un valsts augstskolām. Nākamajā gadā paredzēts skolotājiem – zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem – piedāvāt jaunu profesionālās pilnveides programmu, tādējādi veicinot pētniecības attīstību skolās. Savukārt bērniem tiks dota iespēja labāk iepazīt pasaules zinātnes pieredzi un darbu prezentēšanas praksi,» uzsver IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Kamēr jaunieši prezentēs savus darbus, skolotājiem būs iespēja papildināt zināšanas tematiskajās nodarbībās, piemēram, par auditorijas uzmanības noturēšanu vai talantīgu bērnu smadzeņu darbības īpatnībām.

13.aprīlī plkst. 10.00 RTU Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1, sāksies labāko darbu autoru apbalvošana. Speciālbalvas uzvarētājiem pasniegs RTU, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Universitāte (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kā arī IZM. Laureāti varēs pārstāvēt Latviju starptautiskajās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un izstādēs ASV un Apvienotajos Arābu Emirātos. Izcilāko darbu autori iegūs tiesības bez konkursa iestāties noteiktās LU programmās, savukārt RTU labāko darbu autorus ārpus konkursa uzņems zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātika jomu (STEM) studiju programmās.