Publicēts 30 aprīlis 2019

No 2.maija līdz 5.maijam pilsētu, reģionu, universitāšu, jaundibināto uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji no deviņām Baltijas jūras valstīm pulcēsies Aalto universitātē Helsinkos, lai kopīgi radītu ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītas inovāciju idejas, spriestu par izglītošanas nozīmi, nākotnes kompetencēm un inovatīviem risinājumiem ikdienas dzīvē.

Uz inovāciju nometni dodas arī pārstāvji no Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas, tai skaitā arī Latvijas Viedās specializācijas eksperte Baiba Švāne.

Tā kā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešama uz risinājumiem vērsta un atklāta sadarbība, Aalto Universitāte kopā ar Klimata vadības koalīciju (Climate Leadership Coalition), Espo pilsētu un Kotkas pilsētu inovāciju nometnes dalībniekiem izvirza četrus izaicinājumus, kurus kopīgi risinot Baltijas jūras reģionam būtu iespējams iekļauties 1,5°C pieauguma ierobežojuma prasībās, mazinot klimata pārmaiņu postošo ietekmi nākotnē.

Inovāciju darba grupas ietvaros tiek iesaistīti arī studenti, kuri izaicinās un iedvesmos Baltijas jūras reģiona ekspertus, iepazīstinot ar saviem risinājumiem par Ilgtspējīgas attīstības centra pilnveidošanas scenārijiem Kotkā un potenciālu veidot Interaktīvo pārstrādāto atkritumu mākslu upes krastā Espo pilsētā.

Inovāciju nometnes dalībnieki divās dienās izstrādās ilgtspējīgus Baltijas jūras reģiona 2030 risinājumus, kas var iesaistīt ikvienu sabiedrības locekli, jo īpaši jaunāko paaudzi. Inovāciju nometnes darba grupu radītās idejas fiksēs māksliniece, tādējādi veicinot dalībnieku radošumu un liekot uzsvaru pievienotajai vērtībai, ko izaicinājumu risināšanas procesos sniedz kopīga “domāšana ārpus rāmjiem”.

Nometne tiek organizēta kā daļa no inovāciju nometnes sērijas Smart-Up BSR projektā, ko vada Aalto universitātes profesore Taina Tukiainena. Helsinki-Espo-Kotka inovāciju nometni atbalsta Curiosity Oy un Helsinki-Uusimaa reģionālā padome.

“Smart-up BSR” tiek veidots kā platforma, kurā dažādiem reģioniem un pilsētām dota iespēja atrast sadarbības partnerus, kā arī praktiski izmantot pētniecības un inovāciju potenciālu, vienlaicīgi balstoties viedās specializācijas pieejā. “Smart-up BSR” programmas mērķis ir celt kapacitāti galvenajiem RIS3 lietotājiem un izstrādātājiem un meklēt risinājumus problēmām, ar kurām reģioni un citas iesaistītās puses saskaras reģionālās pētniecības un inovācijas politikas (RIS3) īstenošanā. Vairāk informācijas tīmekļvietnē.

Kopējais projekta programmas budžets ir 2 448 882 eiro (78,3 % jeb 1 916 247 eiro - ERAF finansējums, 21,7 % jeb 532 635 eiro – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets ir 44 915 eiro, no kuriem 85% jeb 38 177 eiro - ERAF finansējums, 15% jeb 6 017 eiro - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1.oktobra līdz 2020. gada 30.septembrim.