Publicēts 16 maijs 2019

larisa birta 102093 unsplash 12019. gada 5. jūnijā Izglītības un zinātnes ministrija organizē diskusiju par profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu attīstību, lai kopā ar izglītības iestāžu un nozares pārstāvjiem vienotos par optimālu risinājumu šāda profila skolu saglabāšanai, kvalitātes kritēriju noteikšanai un finansēšanai. Īpaši tas attiecas un mūzikas, valodu un daiļamatniecības ievirzes programmām.

Jau šā gada jūnijā ministrija plāno veikt grozījumus pamatskolas standartā, paredzot, ka skola varēs licencēt savas autorprogrammas un mainīt priekšmetu proporciju, atvēlot vairāk stundu padziļinātai izvēlēto priekšmetu apguvei.

“Kultūra un kultūras izglītība ir mūsu valsts identitātes un līdz ar to arī pastāvēšanas pamats. Izglītības un zinātnes ministrijas un mans kā ministres uzdevums ir veicināt un attīstīt jauniešos izpratni par Latvijas kultūras pamatvērtībām un piederību Latvijai,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Latvijas skolu sistēmā vēsturiski veidojies, ka atsevišķās skolās ir iespēja īstenot profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, kurās skolēni padziļināti apgūst mūziku, valodas, mākslu, matemātiku, mājturību un informātiku. 2018./2019. mācību gadā šos mācību priekšmetus padziļināti apgūst 45 izglītības iestādēs.