Publicēts 20 maijs 2019

photo 1449247666642 264389f5f5b1Lai veicinātu pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādi un licencēšanu, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi ieteikumus pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotājiem un pašvaldību darbiniekiem par pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādi un licencēšanu.

Ieteikumos ietverti pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādes posmi - pieaugušo neformālās izglītības programmu nepieciešamības noteikšana, izglītojamās mērķa grupas (pieaugušie) raksturojums un vajadzības, mācīšanās rezultātu noteikšana, programmu saturs un tā izstrādes soļi, kā arī ieteicamo mācību metožu un resursu apraksts un mācīšanās rezultātu novērtēšanas pieejas. Tāpat materiālā iekļauti ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības izstrādei un pielikumi.

Neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība; interešu izglītība, kursi, arī profesionālā pilnveide bez jaunas izglītības pakāpes iegūšanas. Lai gan neformālajā izglītībā nav noteikta izglītības programmas definīcija un tās obligātais saturs, arī neformālās izglītības programmās ir jāietver elementi, kas nodrošina sistematizētu, noteiktai mērķauditorijai adresētu saturu, zināšanu un prasmju apguvi, kā arī attieksmju veidošanu un mācīšanās rezultātus.

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotājiem un pašvaldību darbiniekiem izstrādāti IZM īstenotā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros. Ar ieteikumiem var iepazīties pieaugušo izglītības lapā muzizglitiba.lv