Publicēts 22 maijs 2019

0eb37361 8c2a 45da 87f2 d7ffc41b2a99Šonedēļ, 22. un 23. maijā, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska Briselē piedalās ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

Izglītības jomā galvenā uzmanība ir pievērsta Eiropas sadarbībai izglītībā, lai līdz 2025. gadam sasniegtu izvirzīto mērķi – izveidot Eiropas izglītības telpu. Ministri diskutēs par nākamajiem soļiem ceļā uz kopējās izglītības telpas izveidi, kā arī par sociālās saliedētības stiprināšanu un kopīgām Eiropas vērtībām. Latvija saredz lielu potenciālu dažādu līmeņu izglītības iestāžu sadarbībā vietējai un reģionālai attīstībai savā valstī, tādējādi veicinot katra reģiona konkurētspēju un sociālo saliedētību. Vienlaikus ir svarīgi attīstīt Baltijas reģiona sadarbību un uz kopējām vērtībām balstītu mācību kultūru, prast pārvarēt robežas un iedibināt jaunas tradīcijas, strādājot pie kopējās Eiropas izglītības telpas izveides.

Jaunatnes jomā Rumānijas prezidentūra īpašu uzmanību velta jauniešiem kā demokrātijas nesējiem Eiropas Savienībā, tāpēc ministri aicināti diskutēt un apmainīties viedokļiem par jauniešu iesaisti Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Latvija atzinīgi novērtē ministru politikas debatēm izvēlēto tēmu, liekot uzsvaru uz sadarbības veicināšanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, jo dalībvalstīm ir svarīgi stiprināt pilsoniskās izglītības apguvi visos formālās izglītības līmeņos. Politikas veidotājiem ir jāveicina regulāras un neformālas sarunas ar vietējiem jauniešiem, aicinot jauniešus iesaistīties diskusijās, motivējot piedalīties vēlēšanās, kā arī paplašinot politikas veidotāju zināšanas par jaunatnes jomu.

Lai arī sporta aktivitātes sniedz ieguvumus gan individuālā, gan sabiedrības līmenī, statistika rāda, ka ES dalībvalstīs interese iesaistīties sportā samazinās – aptuveni viena ceturtā daļa Eiropas jauniešu vecumā no 15-24 gadiem vispār nenodarbojas ar sportu. Tāpēc šie jautājumi aktualizēti arī ES Ministru padomē, aicinot sporta jomas ministrus diskutēt par to, kā palielināt bērnu un jauniešu iesaisti sportā 21.gs. Eiropā.

ES Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padomē plānots apstiprināt arī vairākus dokumentus. Izglītības jomā ir sagatavots Padomes Ieteikums par visaptverošu pieeju valodu mācīšanas un mācīšanās procesiem, Ieteikums par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, kā arī Secinājumi par prasmju pilnveides ceļiem. Jaunatnes jomā plānots pieņemt Secinājumus par jauniešiem un nodarbinātības nākotni, kā arī Rezolūciju, ar ko nosaka pamatnostādnes ES un jaunatnes dialoga pārvaldībai. Savukārt sporta jomā tiks pieņemta Rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvību un koordināciju Pasaules Antidopinga aģentūrā (WADA) un Secinājumi par personu ar invaliditāti piekļuvi sportam.

Ar Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem var iepazīties MK tīmekļvietnē.