Publicēts 22 maijs 2019

Untitled 12019. gada 28. maijā interesenti aicināti uz informācijas dienu "Viss par COST programmu", kurā starptautiskās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā – COST (European Cooperation in Science and Technology) asociācijas eksperti informēs par COST programmu un tās aktivitātēm. Informācijas dienā Latvijas zinātnieki dalīsies pieredzē, kā veiksmīgi īstenot COST akcijas un kāda ir to pievienotā vērtība ikdienas zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā.

COST Asociācijas eksperti vizītes laikā tiksies ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas zinātnieku un nozares speciālistu dalību COST akcijās, līdzšinējiem panākumiem un nākotnes perspektīvām.

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī atbalstītu zinātnieku un nozares speciālistu sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. COST programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirmskonkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas. Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs kopš 1997. gada, taču programmas dalībvalsts statusu ieguva 1999. gadā.

COST programmas darbības pamatā ir “bottom-up” princips – iniciatīva uzsākt sadarbību (jaunu COST akciju) nāk no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem – zinātniekiem un nozares speciālistiem. Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki, kuri pārstāv vismaz piecas COST programmas dalībvalstis. Šobrīd COST programma atbalsta vairāk nekā 250 dažādas akcijas – sadarbības tīklus, kuru aktivitātēs var iesaistīties gan zinātnieki, gan nozares speciālisti.

Informācijas dienā aicināti piedalīties COST programmas akciju pieteicēji un dalībnieki, zinātnieki, doktorantūras studenti, uzņēmēji, nozaru speciālisti un citi interesenti, kuri vēlas paplašināt savus starptautiskās sadarbības kontaktus pētniecībā un iegūt jaunus sadarbības partnerus.

COST informācijas diena notiks 2019. gada 28. maijā no plkst. 9.30 līdz 13.00.

Norises vieta: Latvijas Universitātes Dabas māja, auditorija “Magnum”, 106. telpa, Jelgavas iela 1, Rīga.

Darba valoda: latviešu un angļu.

Pieteikšanās pasākumam tiešsaistē līdz 2019. gada 27. maijam.

Pasākuma programma.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB