Publicēts 03 jūnijs 2019

priscilla du preez 149915 unsplash2019. gada 5. jūnijā plkst. 11.00 Aspazijas bulvārī 24, 2. stāvā, žurnālisti tiek aicināti uz preses konferenci, kurā izziņos secinājumus pēc skolēnu un vecāku aptaujas par pašreizējo mācīšanās pieredzi skolās Latvijā, arī – par sagaidāmajām pārmaiņām. Skola2030 sadarbībā ar Edurio skolēnu un vecāku kvantitatīvo un kvalitatīvo aptauju veica 2018. gada otrajā pusē, lai šos viedokļus izmantotu kā vienu no informācijas avotiem, pilnveidojot mācību saturu. Savas attieksmes, uzskatus un pārliecību aptaujā izteica vairāk nekā 737 vecāki, kuru bērni mācās vairāk nekā 300 Latvijas skolās, un 3304 skolēni no 327 Latvijas skolām pamatskolas un vidusskolas klašu grupā.

Aptaujā kā vecāki, tā bērni savās atbildēs bieži uzsvēruši, ka vēlas tādas mācības, kurās zināšanas un prasmes nebūtu tikai teorētiskas un ka skolā jāļauj zināšanas lietot, tās jāapgūst un jānostiprina, pildot praktiskus uzdevumus, eksperimentus, braucot ekskursijās, klausoties uzaicinātos viesus, diskutējot u.tt. Cita tendence – vecāki sagaida, ka papildus zināšanām viņu bērni skolā apgūs prasmes sadarboties, strādāt gan vienatnē, gan komandā, iemācīsies domāt, risināt problēmas, un – apgūs arī publiskas runāšanas prasmes. Skolēni norādījuši, ka viņiem ir svarīgi just ieinteresētību viņu izaugsmē, viņi vēlas saņemt iedrošinājumu un atbalstu mācībās ikdienā, vēlas nebaidīties kļūdīties. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka skolēnu apmierinātība jeb vērtējums par skolā notiekošo kopumā ir relatīvi zemāks, nekā vecākiem.

Pakāpenisku un pēctecīgu pārmaiņu īstenošana mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā sāksies jau no nākamā, 2019./2020., mācību gada, sākot ar pirmsskolām. 2019. gada 1. septembrī stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, ko valdība apstiprināja 2018. gada 21. novembrī. Pilnveidotais pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies skolēni no 1. līdz 9. klasei, valdībā apstiprināts 2018. gada 27. novembrī, un skolotāji pēc tā sāks strādāt no 2020. gada 1. septembra. Pašlaik izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē iesniegts vispārējās vidējās jeb vidusskolas izglītības standarta projekts.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs,
  • Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja,
  • Edmunds Vanags, Skola2030 vecākais eksperts, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas lektors, mag. psych.,
  • Skolēnu un vecāku pārstāvji.