Publicēts 04 jūnijs 2019

kristina paparo 1614003 unsplash 1Trešdien, 2019. gada 5. jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē diskusiju par profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu attīstību. Pēc diskusijas, plkst.13.00, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir aicināti uz mediju brīfingu.

Latvijas skolu sistēmā vēsturiski veidojusies situācija, ka atsevišķās skolās tiek īstenotas profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, kurās skolēni padziļināti apgūst mūziku, valodas, mākslu, matemātiku, mājturību un informātiku. 2018./2019. mācību gadā šos mācību priekšmetus padziļināti apguva 45 izglītības iestādēs, par to saņemot papildu finansējumu.

Iepriekšējās valdības laikā tika veikti grozījumi Vispārējās izglītības likumā un apstiprināti jaunie noteikumi par pamatizglītības standartu un programmu paraugiem, kas turpmāk skolām nodrošinās lielāku brīvību, izstrādājot un licencējot savas autorprogrammas. Tādējādi tika plānots, ka padziļināto izglītības programmu apguvei piemērotie koeficienti saglabājas līdz 2020.gada 1.septembrim, kad stājas spēkā jaunais pamatizglītības standarts.

Taču, uzklausot izglītības iestāžu un nozares pārstāvju ierosinājumus par nepieciešamību arī turpmāk saglabāt papildu finansēšanas mehānismu skolām, kuras izstrādā savas izglītības programmas, lai skolēni padziļināti apgūtu kādu no mācību satura jomām, ministrija aicinājusi visus iesaistītos uz kopīgu sarunu. Tās laikā plānots vienoties par optimālu risinājumu padziļināto programmu īstenošanai un attīstībai, kā arī diskutēt par kvalitātes kritēriju noteikšanu un iespējamiem finansēšanas nosacījumiem.