Publicēts 04 jūnijs 2019

mikael kristenson 242070 unsplash 1 12018./2019.akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās un koledžās uzņemti 27 652 jaunie studenti, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā – liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2018. gadā.

Vispieprasītākās ir akadēmiskā bakalaura studiju programmas, kurās kopā imatrikulēti 6 124 studenti, kas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Palielinājusies arī studentu interese par profesionālajām pamatstudiju programmām, akadēmiskā maģistra studiju programmām un profesionālā maģistra studiju programmām. Savukārt mazāk studētgribētāju, salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, ir koledžas studiju programmās un arī doktora studiju programmās.

2018. gadā Latvijā darbojās sešas universitātes, 21 augstskola un akadēmija, 19 koledžas, 6 augstskolu aģentūras un divas ārvalstu augstskolu filiāles, kurās kopā studē 80 355 studentu. 33 217 studenti studē par valsts budžeta līdzekļiem (41,3 % no studējošo kopskaita), bet 47 138 – par maksu (58,7%). No visiem studējošiem 72 % jeb 57 540 studējošo izvēlas studēt pilna laika studijās, un no tiem 57% studē budžeta vietās.
Aptuveni divas trešdaļas no visiem studējošajiem jeb 72% studē valsts augstskolās. Studējošo skaita ziņā TOP3 ir Latvijas Universitāte (16 714 studējošie), Rīgas Tehniskā universitāte (14 322) un Rīgas Stradiņa universitāte (9 462 studējošie).

2018. gadā grādu vai kvalifikāciju Latvijā ieguva kopā 15 363 absolventu (2017. gadā – 14 587).

Tāpat kā iepriekšējos gados, Latvijas augstskolās turpina pieaugt ārvalstu studentu skaits, sasniedzot 9 797 jeb 12% no visiem studējošajiem (2017. gadā – 11%). Pēc iepriekš iegūtās izglītības ārvalstu studentu izcelsmes valstu pirmais trijnieks ir Indija (2 070), Uzbekistāna (1 243) un Vācija (995). Arī akadēmiskā personāla skaitu Latvijā papildina ārvalstu mācībspēki – 2018./2019. akadēmiskajā gadā 6% no akadēmiskā personāla kopskaita augstskolās ir akadēmiskajos amatos ievēlētie ārvalstnieki vai ārvalstu viespasniedzēji.

Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2018.gadā pieejams IZM tīmekļvietnē.