Publicēts 05 jūnijs 2019

WorldSkills EuropeNo 5. līdz 8. jūnijam, Rīgā pirmo reizi norisināsies WorldSkills Europe organizācijas Ģenerālā asambleja, pulcējot 90 ekspertus no 29 valstīm, lai diskutētu par profesionālās izglītības un starptautisko profesionālās meistarības konkursu attīstību. Ģenerālā asambleja ir ikgadējs pasākums, tā norisi šogad Latvijā organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Organizācija WorldSkills Europe ir starptautiska dalībvalstu asociācija, kas iniciē un sekmē izcilības attīstību jauniešu profesionālo prasmju un kompetences jomā. Tā pozicionē un vairo sabiedrības informētību par jauniešu meistarības un augstas kvalitātes profesionālās izglītības lomu Eiropā.

Ģenerālā asambleja lemj par organizācijas stratēģiju un attīstību, jaunu prasmju un profesiju iekļaušanu Eiropas līmeņa jauniešu meistarības konkursos, izvēlas nākamo konkursu organizētājus, attīsta sadarbību ar Eiropas nozaru asociācijām prasmju standartu noteikšanā un nozaru ekspertu zināšanu izmantošanā, uzņem organizācijā jaunas valstis un apspriež Eiropas reģiona pozīcijas saistībā ar WorldSkills International. Asamblejā lemj arī par sadarbību ar Eiropas Komisiju un citām ārvalstu un starpvalstu institūcijām. Organizācija veido starptautiskos visu nozaru profesiju standartus jauniešiem profesionālajā izglītībā no 17 - 25 gadiem un kopīgi attīsta nozaru ekspertu zināšanas, kas sadarbībā ar uzņēmējiem veido pārbaudījumu uzdevumus konkursiem.

Ģenerālajā asamblejā piedalīsies organizācijas WorldSkills Europe dalībvalstis, sadarbības partneri un ieinteresētās puses. 2017. gadā par WorldSkills Europe prezidenti ievēlēja VIAA direktori un SkillsLatvia vadītāju Ditu Traidās, bet organizācijas valdē D. Traidās strādā jau kopš 2014. gada.

Ar WorldSkills Europe atbalstu katru otro gadu kādā no Eiropas reģiona valstīm notiek konkurss EuroSkills, kuru mēdz dēvēt arī par profesiju olimpiskajām spēlēm. Tajā jaunieši no 30 valstīm uz Eiropas mēroga skatuves demonstrē savas valsts profesionālās izglītības kapacitāti un iegūtās prasmes visās tautsaimniecības nozarēs, vairāk nekā 45 profesijās. Konkurss mijas ar pasaules mēroga profesionālās meistarības konkursu WorldSkills, veicinot pasaules klases prasmju standartu ieviešanu arī Eiropā.
Skills Latvia komanda EuroSkills konkursā pirmoreiz piedalījās 2010. gadā Portugālē. Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi kopumā piedalījušies 5 EuroSkills konkursos, gūstot atzīstamus panākumus – kopumā 5 zelta, 5 sudraba un 3 bronzas medaļas, kā arī 16 medaļas par izcilību.