Publicēts 10 jūnijs 2019

sporta padome2019. gada 5. jūnija Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) sēdē tika izvērtēti vairāku sporta organizāciju papildu finansējuma pieprasījumi dažāda mēroga sporta sacensību organizēšanai un sportistu atbalstam, kā arī izveidota darba grupa sporta nozares prioritāšu noteikšanai. Darba grupas uzdevums ir līdz šī gada oktobrim vienoties par sporta nozares prioritātēm, turpinot darbu arī pie sporta nozares pārvaldības un finanšu modeļa pārskatīšanas.

Līdz šim LNSP bieži ir darbojusies ar mērķi pārdalīt naudu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sporta pasākumiem, kas ir bijuši zināmi, laikus plānoti, tai pašā laikā šie izdevumi nav tikuši iekļauti sporta nozares pamatbudžetā. Kā sēdē norādīja Finanšu ministrijas pārstāvis – finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis, pamatbudžetā vairāku gadu garumā sporta pasākumu organizēšanai ir atvēlēti līdzekļi līdz pusmiljonam eiro, bet LNSP gada griezumā vidēji gadā piešķīra papildu finansējumu vismaz vēl divu miljonu apmērā.

Šāds LNSP darbības ritms izgaismo vairākas problēmas: 1) plānoti sporta pasākumi nav īsti attiecināmi uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 2) sporta federācijas izmanto visas pūles, lai pārliecinātu par tieši viņu organizētā pasākuma svarīgumu un nozīmīgumu, veicinot necaurspīdīgu naudas pārdali, 3) atbalsts pasākumiem pēc “ietekmes svarīguma” (saprotams visplašākajā nozīmē, nevis pēc noteiktiem kritērijiem). Turklāt nodokļu reforma atstāja sporta nozari bez ierasti dāsnajiem ziedojumiem, tāpēc krietni aktīvāk tika pieprasīts valsts atbalsts, tomēr, skatot sporta nozares attīstību kopumā, ir redzams, ka daudzas aktivitātes notiek pēc inerces.

LNSP sēdei Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja savu skatījumu uz pieprasīto sporta federāciju pasākumu atbalstīšanu. Nosakot valsts līdzfinansējuma apmēru starptautiska mēroga sporta sacensību organizēšanai, tika piemērota vienota pieeja – no kopējiem sacensību organizēšanas izdevumiem izslēdzot administratīvās un mārketinga izmaksas, tika atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana 30% apmērā. Tāpat tika ņemta vērā sacensību ietekme uz ekonomikas attīstību (sacensību apmeklētāji no ārvalstīm kā tūristi, to uzturēšanās laikā Latvijā patērētās preces un pakalpojumi), kā arī ietekme uz Latvijas atpazīstamības veicināšanu, popularizējot Latviju kā tūrisma galamērķi.

LNSP nolēma aicināt Ministru kabinetu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 353 370 eiro pārskaitīšanai nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un treneriem. Tāpat atbilstoši nosauktajiem kritērijiem tika atbalstīta finansējuma piešķiršana:

  • Latvijas Volejbola federācijai Pasaules kausa posma pludmales volejbolā sarīkošanai (2019. gada 21. līdz 25. augustā Jūrmalā),
  • Latvijas Handbola federācijai, nodrošinot Latvijas vīriešu handbola izlases dalību 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā,
  • Latvijas Riteņbraukšanas federācijai, organizējot Baltijas valstu daudzdienu velobrauciena “Baltic Chain Tour” Latvijas posmu,
  • Latvijas Slēpošanas federācijai Pasaules čempionāta rollerslēpošanā organizēšanai (2019. gada 7. līdz 11. augustā Madonā),
  • Latvijas Jātnieku federācijai Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posma sacensību šķēršļu pārvarēšanā organizēšanai (2019. gada 24. līdz 28. jūlijā Kleistos).

Valdībā jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu plānots izskatīt 18. jūnija sēdē.

LNSP atkārtoti izskatīja arī Latvijas Basketbola savienības (LBS) lūgumu papildus piešķirt 201 000 eiro 2019. gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm apakšgrupas turnīra organizēšanai (27. jūnijs–1. jūlijs, Rīga). Izvērtējot LBS pieprasījumu un līdzšinējo valsts sniegto atbalstu čempionāta rīkošanai, LNSP neatbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu izmaksu sadārdzinājuma segšanai. Jau iepriekš norādīts, ka IZM ieskatā čempionāta sadārdzinājums radies, LBS nekorekti veicot turnīra izmaksu aprēķinus, jo sākotnējā tāmē nebija iekļautas vairākas pozīcijas, piemēram, 92 750 eiro organizācijas komitejas (administrācijas) izdevumiem. Valsts ir nodrošinājusi visu finansējumu, kuru savā finanšu pieprasījumā čempionāta saskaņošanas procesā LNSP iesniedza LBS. Valsts piešķirtais finansējums 600 000 eiro apmērā veido 57% no šobrīd plānotajiem čempionāta organizēšanas izdevumiem (1 050 924 eiro).

Sporta nozares efektīvākai un caurspīdīgākai darbībai LNSP, atsaucoties uz A. K. Kariņa valdības deklarāciju un LOK aicinājumu, atbalstīja augsta līmeņa starpinstitūciju darba grupas izveidi sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Darba grupā izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas vadībā strādās pārstāvji no IZM, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Paralimpiskās komitejas un Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes. Darba grupas pirmais uzdevums ir līdz 2019. gada 30. septembrim sagatavot priekšlikumus par sporta nozares prioritātēm, kā arī sniegt priekšlikumus par turpmāko pieeju un valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā, tai skaitā vērtējot šo jautājumu kontekstā ar sporta nozares budžeta prioritātēm 2020.–2022. gadā.