Publicēts 25 jūnijs 2019

Profesionālā izglītība sagatavo darbam profesijā, tā sniedz kvalifikāciju un nodrošina profesionālo pilnveidi. Lai sagatavotu kvalificētu darbinieku, ir nepieciešamas teorētiskās un praktiskās iemaņas, ko piedāvā darba vidē balstītas (DVB) mācības. Veiksmīgāki jaunie profesionāļi ir ar lielākām iespējām darba tirgū, tāpēc nozares speciālistiem un pedagogiem jārod vienota pieeja apmācību programmas īstenošanā.

Mācības tandēmā nodrošina saskarsmi starp uzņēmumiem un skolām. Eiropas Savienības Erasmus+ KA3 aktivitātes projekts ”Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” nodrošina nodarbības, kurās piedalās abas puses.

DVB mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis daļu no mācību laika iemaņas gūst uzņēmumā, daļu izglītības iestādē, tāpēc ir svarīgi nodrošināt vienotu izpratni par mācību programmu.

Projekta TTT4WBL mērķis ir attīstīt inovatīvu pieeju, kad mācībās satiekas uzņēmumu pārstāvji un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, lai kopīgi izzinātu dažādus DVB mācību organizēšanas un pedagoģijas aspektus. Kopumā trijās Baltijas valstīs projekta organizētās mācības apmeklējuši 800 darba vidē balstītu mācību vadītāji no uzņēmumiem un prakšu vadītāji no profesionālās izglītības iestādēm.

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ KA3 aktivitātes projektu ”Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” pieejama tīmekļvietnē.

Tandēma mācībās kopā tiek izglītoti uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji


Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība, īstenojot darba vidē balstītas mācības


Politikas veidotāju un sociālo partneru dialogā attīstās darba vidē balstītas mācības Latvijā

ttt4wblLogo