Publicēts 27 jūnijs 2019

Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija ir iekļuvušas starp tām 114 augstākās izglītības iestādēm no 24 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kuras apstiprinātas dalībai Eiropas Universitāšu aliansēs. Tās veidotas, lai uzlabotu Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un pievilcību un veicinātu sadarbību starp iestādēm, to studentiem un darbiniekiem.

Eiropas Komisija (EK) saņēma 54 pieteikumus, kurus izvērtēja 26 neatkarīgi ārējie eksperti, kuru vidū bija rektori, profesori un zinātnieki. Kopumā eksperti apstiprināja 17 Eiropas Universitāšu izveidi. Eiropas Universitātes ir starptautiskas alianses, kas apvieno augstākās izglītības iestādes no ES, kurām ir kopīga ilgtermiņa stratēģija un kuras sekmē Eiropas vērtību un identitātes iedzīvināšanu. Šī iniciatīva ir veidota, lai nozīmīgi stiprinātu studentu un mācībspēku mobilitāti un veicinātu Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, iekļaušanu un konkurētspēju.

Eiropas Universitāšu alianšu izveidei pieteicās dažādas specializācijas augstākās izglītības institūcijas no visas Eiropas – sākot ar lietišķo zinātņu universitātēm, tehniskajām universitātēm un mākslas universitātēm, līdz aptverošām un uz zinātni orientētām universitātēm.

Pirmajām 17 Eiropas universitātēm pieejamais budžets ir gandrīz 85 miljoni eiro. Katra alianse tuvāko 3 gadu laikā saņems līdz 5 miljoniem eiro, lai sāktu īstenot savus plānus un bruģētu ceļu citām Eiropas augstākās izglītības iestādēm. Eiropas Universitāšu sniegumu rūpīgi uzraudzīs EK.

Vairāk informācijas EK tīmekļvietnē.