Publicēts 01 jūlijs 2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi pieteikšanos 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 9,4 milj. eiro. Konkursā var piedalīties zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu īstenošanas termiņš ir trīs gadi. Pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 19. augustam.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss norisinās atbilstoši 2017. gada nogalē valdībā apstiprinātajai jaunajai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtībai.

Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiek ieguldīts tik liels finansējuma apjoms – no 2018. līdz 2020. gadam paredzēts finansēt projektus kopumā par 27,5 miljoniem eiro.

2018. gada pirmajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tiek finansēts 61 projekts. Informācija par konkursa rezultātiem pieejama šeit.

Otrajā FLPP konkursā atbalstīts finansējums 41 projektam. Informācija par konkursa rezultātiem pieejama šeit.

Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama LZP tīmekļvietnē un videoierakstā no semināra FLPP potenciālajiem iesniedzējiem Medicīnas un veselības zinātnēs.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās.