Publicēts 03 jūlijs 2019

Ar inovācijas centru izveidi Latvijas reģionos – Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī tiks nodrošināta praktisku prasmju un iemaņu attīstība, zināšanu apguve un attīstība STEM (Science, Tehnology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomā pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, kā arī mūsdienīgu programmu un mācīšanās tehnoloģiju radīšana pedagogiem STEM jomā. Projekta partneri būs Norvēģijas zinātnes centri un Latvijas augstākās izglītības institūcijas.

Katram no inovācijas centriem būs sava specializācija STEM jomā: Cēsīs – kosmoss un kosmosa tehnoloģijas tēma, Daugavpilī - uzņēmējdarbības (īpaši uzņēmējspējas) un karjeras attīstība STEM jomā, Liepājā – vides zinātnes, Ventspilī – dabaszinātnes un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Turpinot darbu pie iepriekš noteiktās inovācijas centru projektu stratēģijas, 2019.gada 26.jūnijā Daugavpilī notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” sadarbības komitejas sanāksme. Veiksmīgi turpinoties projektu sagatavošanas darbiem, projektu īstenošanu varētu uzsākt 2019.gada beigās.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes – Baltijas pētniecības programma, stipendijas un inovācijas centru aktivitāte. Projektus varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo programmas finansējums - 17 058 824 eiro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums (85%) 6 000 000 eiro, EEZ finanšu instrumenta piešķīrums (85%) 8 500 000 eiro, nacionālais programmas līdzfinansējums (15%) 2 558 824 eiro.