Publicēts 04 jūlijs 2019

Šodien, 2019. gada 4. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa Helsinkos (Somija) piedalās Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru sanāksmē par pētniecības un inovācijas jautājumiem. Sanāksmes dalībnieki apspriež arī jaunās Eiropas Komisijas prioritātes nākamajiem pieciem gadiem.

Diskusijā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem - kā pētniecību un inovācijas (P&I) labāk sasaistīt ar citām politikām, tādējādi sekmējot inovācijās virzītu transformāciju un kāda veida jaunas pārvaldības un politikas instrumenti vislabāk atbalstītu jaunas vienotas P&I politikas ieviešanu ilgtspējīgai izaugsmei.

Latvija uzskata, ka pētniecības un inovāciju plaša un sekmīga sasaiste ar citām nozares politikām ir neatraujama no ES un tās dalībvalstu ambiciozajiem mērķiem inovāciju attīstībā un tautsaimniecības transformācijā. Nozaru politiku sasaiste ar P&I ir jāveic gan politikas plānošanos dokumentos, uzsverot to ieguldījumu dažādās nozaru politikās, gan paredzot konkrētas, mērķtiecīgas darbības un izmantojot dažādus finansēšanas instrumentus.

Sanāksmes pēcpusdienas sesijā notiks diskusija par pētniecības misiju kā stratēģisko instrumentu Apvārsnis Eiropa ietvaros. Svarīgi ir rast atbildes uz jautājumu - kā gūt pārliecību, ka izvēlētās misijas risinās iespējas un izaicinājumus, kas ietverti Sibiu deklarācijā un ES stratēģiskajā programmā nākamajiem pieciem gadiem

Ar informatīvo ziņojumu par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2019.gada 4.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.