Publicēts 09 jūlijs 2019

Valdība šodien, 2019. gada 9. jūlijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, ar kuru tiek noteikta jauna Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība. Turpmāk zinātnieks varēs iegūt LZP eksperta tiesības uz 3 gadiem un ekspertu komisiju vēlēšanu ietvaros kandidēt un tapt ievēlētam par attiecīgas komisijas locekli uz 3 gadiem.

Nupat, šā gada 1. jūlijā, stājās spēkā grozījumi Zinātniskās darbības likumā, kurā noteikta LZP eksperta definīcija un šāda eksperta tiesību darbības termiņš, kā arī noteikti LZP ekspertu komisijas pienākumi, ievēlēšanas kārtība un pilnvaru laiks. LZP ekspertu komisijas loceklis ir jābūt LZP ekspertam, un vēlēšanās piedalās Latvijā nodarbināti zinātnieki. Tāpat noteikts, ka LZP ekspertu un LZP ekspertu komisijas locekļu kvalifikācijas kritērijus, to izvērtēšanas kārtību, kā arī LZP ekspertu komisiju izveidošanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

Lai virzītos uz spēcīgu, pasaules līmenī konkurētspējīgu zinātni, jaunie noteikumi paredz, ka LZP eksperta tiesības piešķir zinātniekam, kurš pēdējos trīs gados zinātniskās darbības rezultātu (publikācijas zinātnieku atzītos un respektētos zinātniskajos izdevumos un monogrāfijas) ietvaros ir izpildījis noteiktus eksperta kvalifikācijas kritērijus. Jaunā kārtība nosaka, ka LZP nosaka ekspertu komisiju skaitu, nodrošinot vienlīdzīgu visu Latvijas zinātnes nozaru pārstāvību. LZP ekspertu komisijas locekļu kandidātus ievēlē atklātās vēlēšanās, saskaņā ar LZP apstiprinātu vēlēšanu nolikumu.

LZP eksperta tiesību iegūšanas jautājums ir vitāli nepieciešams valsts pārvaldes procesu īstenošanai. Tas nodrošina augstskolām promociju tiesību iegūšanu, promociju padomju darbību, doktora studiju programmu izvērtēšanu pirms to licencēšanas vai akreditācijas procedūras, ievērojot šīs procedūras starptautisko raksturu, kā arī dažāda rakstura zinātniski pētniecisko projektu ekspertīzes.

LZP eksperta tiesību iegūšana īpaši svarīga augstskolas akadēmiskajam personālam, kuram augstskolai ir tiesības izvirzīt papildu prasību par LZP eksperta tiesību esamību, kas nepieciešama darbam promociju padomēs, disertāciju vadīšanai un recenzēšanai. Tādējādi LZP eksperta tiesību jautājums ir augstskolas akadēmiskā personāla nodarbinātības, atalgojuma un arī reputācijas jautājums.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" var iepazīties MK tīmekļvietnē.