Publicēts 09 jūlijs 2019
Nolūkā veicināt efektīvāku valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai pašvaldībās šodien Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.
 
Līdz ar grozījumiem par vienu gadu – līdz 2020. gada 31. augustam – pagarināts termiņš profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu finansēšanai ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi. Nosacījums, ka no mērķdotācijas aprēķina papildu finansējumu, skolēnu skaitam piemērojot koeficientu 1,2, iepriekšējā noteikumu redakcijā bija spēkā līdz 2018. gada 1. septembrim, jo ar 2018.gada 1.septembri tika plānota jaunā vispārējās izglītības satura ieviešana. Ņemot vērā, ka jaunā vispārējās izglītības satura ieviešana atlikta uz 2020./2021.mācību gadu, koeficientu varēs turpināt piemērot arī 2019./2020.mācību gadā.
 
Tāpat grozījumi paredz, ka pašvaldības varēs pārdalīt valsts budžeta mērķdotāciju atbalstam izglītības iestādēm reemigrējušo un imigrējušo bērnu izglītībai. Lai bērni veiksmīgi iekļautos izglītības iestādēs, ar direktora rīkojumu varēs noteikt viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojamos valsts finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei. Tā būs latviešu valodas prasmes pilnveide un mācību priekšmetu "Latviešu valoda" vai "Literatūra", vai "Latviešu valoda un literatūra", "Sociālās zinības", "Latvijas vēsture", kā arī citi mācību priekšmeti, kuru apguve atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.
 
Ar grozījumiem tiek noteikts arī ilgāks termiņš, kādā pašvaldībām ir jāievada informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā – no līdzšinējām piecām līdz 20 darba dienām. IZM saņēma vairāku pašvaldību priekšlikumu šo termiņu pagarināt, tā kā pašvaldību domes sēdes, kurās tiek apstiprināts mērķdotācijas apjoms katrai izglītības iestādei, notiek ilgākā laika posmā. Noteikumi turpmāk paredzēs, ka pašvaldības 20 darba dienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā ievadīs informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē.
 
Saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumiem ar 2019.gada 1.augustu no Izglītības likuma tiks izslēgts vārds “internātskola”. Internātskolas valsts turpināja līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim. Savukārt citi Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu grozījumi, kas vairs neparedz internātskolu kā pamatizglītības ieguves vietu, stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī. Līdz ar to arī šajos MK noteikumos bija nepieciešams veikt grozījumus, izslēdzot normas, kas attiecas uz internātskolu finansējuma aprēķināšanu.
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs” ir pieejami arī Ministru kabineta tīmekļvietnē.  
 
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
tālr. 67047704