Publicēts 11 jūnijs 2019

10.-11. jūnijā Kauņā notika “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās” (TTT4WBL) projekta partneru tikšanās. Sanāksmes mērķis bija apspriest pēdējā pusgada laikā īstenotās aktivitātes un plānot turpmākos uzdevumus līdz projekta noslēgumam 2020. gada janvārī.

Pirmajā sanāksmes dienā projekta partneri apsprieda 2. progresa ziņojumu un EACEA vērtējumu – gan pozitīvus aspektus, gan kritiskas piezīmes un ieteikumus uzlabojumiem. Somijas pētnieces no Jiveskilas Lietišķo zinātņu universitātes iepazīstināja ar līdzšinējiem izpētes rezultātiem, tie tiks ņemti vērā visās turpmākajās projekta aktivitātēs. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera iepazīstināja ar savu metodoloģiju uzņēmumu klasteru kartēšanai atbilstoši reģionā piedāvātajām profesionālās izglītības iestāžu mācību programmām. Vita Žunda no Baltic Bright ziņoja par projektā izstrādātajām tandēma mācību programmām, tiks apkopotas un publicētas projekta mācībās izmantotās metodes un materiāli. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Ilze Buligina komentēja projektā izveidoto darba vidē balstītu mācību vadītāju kompetenču profilu, kā arī sniedza projekta politikas ietekmes novērtējumu, īpaši uzsverot Baltijas valstu sadarbības nozīmi.

Partneru sanāksmes otrā diena sākās ar semināru par tēmu „Kā padarīt projekta rezultātus redzamākus un ilgtspējīgākus?” Arī nākamā sesija bija veltīta projekta publicitātes aktivitātēm - partneri pastāstīja par savām līdzšinējām un plānotajām publicitātes aktivitātēm, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija sniedza pārskatu par publicitātes uzdevumiem projektā un apsprieda ar partneriem projekta noslēguma konferences rīkošanu Rīgā 2020. gada janvārī. Par projekta kvalitātes uzraudzību ziņoja Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera un ārējais eksperts no Vītauta Dižā Universitātes. Partneru tikšanās noslēguma sesija tika veltīta projekta pēdējā gada darbības plāna apspriešanai.

Plašāka informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ KA3 aktivitātes projektu ”Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” pieejama tīmekļvietnē.