Publicēts 17 jūlijs 2019

2019. gada 16. jūlijā valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par Latvijas dalības Eiropas Kodolpētījumu organizācijas asociētās valsts statusā finansēšanu (CERN). Valdība konceptuāli atbalstīja Latvijas kļūšanu par organizācijas asociēto dalībvalsti no 2021.gada. Tas nozīmē, ka Latvijas zinātnieki varēs pilntiesīgi piedalīties CERN eksperimentos un radīt pasaules līmeņa fundamentālās un lietišķās zināšanas. Valdība atbalstījusi arī valsts pētījumu programmas izveidi, vai stiprinātu Latvijas zinātnieku kapacitāti daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, sadarbojoties ar CERN zinātniekiem. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu dalībai CERN asociētās valsts statusā un citām informatīvajā ziņojumā minētajām aktivitātēm valdība skatīs valsts budžeta veidošanas procesā.

Vienlaikus Ministru kabinets ir deleģējis Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt Latvijas pieteikumu un līgumu par pievienošanos CERN asociētās valsts statusā, ja valdība apstiprinās nepieciešamo finansējuma apmēru. Šis statuss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem dos tiesības piedalīties CERN iepirkumos un pētniecības projektos, pilnā mērā izmantojot CERN infrastruktūru.

Latvijas pievienošanās CERN asociētās valsts statusā uzskatāma par būtisku zinātnes kvalitātes un konkurētspējas rādītāju, kas sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētniecības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. Zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pavērsies plašas iespējas iesaistīties CERN pētījumos – gan fundamentālos fizikas, gan lietišķās zinātnes un tehnoloģiskos pētījumos.

Kļūstot par CERN asociēto valsti, Latvija finansiālā izteiksmē var iegūt tik lielu pasūtījumu apjomu, kas atbilst iemaksātajam finansējumam, t.i., vienam miljonam Šveices franku (ap 903 260 eiro), kas attiecīgi tiktu sadalīts, piemēram, starp CERN strādājošo Latvijas zinātnieku atalgojumu un industriālajiem pasūtījumiem Latvijas uzņēmumiem. Papildus tiešajiem finansiālajiem ieguvumiem uzņēmumiem var pavērties jauni noieta tirgi. Asociētās dalībvalsts sākumposmā CERN atbalsta un palīdz saprast CERN iepirkumu sistēmu un iesaistīties CERN iepirkumos, organizējot industriālos pasākumus asociētajā valstī. Viena no CERN misijām ir zināšanu un tehnoloģiju pārnese no CERN uz asociēto valsti, kas paver tiesības noteiktā laikā kļūt par pilnvērtīgu dalībvalsti. CERN radītās zināšanas var transformēties dažādos pielietojumos medicīnā, informācijas tehnoloģijās, enerģētikas un vides problēmu risinājumos.

Latvija ar CERN sadarbojas kopš 2016. gada 31.oktobra, kad Latvijas Republikas valdība un Eiropas Kodolpētījumu organizācija parakstīja līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumos.

1953.gadā 12 Eiropas valstis, parakstot Konvenciju, izveidoja Eiropas Kodolpētījumu organizāciju. Pašlaik tajā ir 22 dalībvalstis. CERN mērķis ir nodrošināt augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumus ar liela mēroga starptautisku infrastruktūru. Tieši CERN ir izgudrots internets un pirms dažiem gadiem, izmantojot Lielo hadronu paātrinātāju, atklāts Higsa bozons.