Publicēts 24 jūlijs 2019

Šodien, 2019. gada 24. jūlijā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja apmeklēja Mežaparka Lielo estrādi, lai pārliecinātos par būvdarbu gaitu un estrādes gatavību svētkiem nākamā gada vasarā. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados, un XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks 2020. gadā - no 6. līdz 12. jūlijam.

Rīcības komitejas izpilddirektore un Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa: „Dziesmu un deju svētku rīkošana vienlaikus ir liels darbs un liels prieks. Svētku apjoms gan dalībnieku, gan pasākumu ziņā ir vērienīgs, sagatavošanās darbi allaž rit savlaicīgi, un mums ir svarīgi pārliecināties ne tikai par bērnu kolektīvu māksliniecisko sniegumu, bet arī par pasākumu norisē iesaistīto objektu gatavību. Redzot, kā norit būvdarbi Lielajā estrādē, un saņemot būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku apliecinājumu, ka tiks darīts viss, lai estrādes nodošana ekspluatācijā notiktu līdz 2020. gada 18. jūnijam, rodas pārliecība, ka mūs visus, kā lielos, tā mazos gaida lieliski svētki nākamajā vasarā.”

Dziesmu un deju svētku mēģinājumi un koncerti notiks Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, tās teritorijā un citās šiem pasākumiem piemērotās vietās. Viena no svētku norises vietām būs kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, pagājušajā mācību gadā notika pūtēju orķestru repertuāra apguves skates un modelēšanas koncerti, tautas dejas lielkoncerta repertuāra apguves skates, mūsdienu dejas koncerta repertuāra apguves skates un modelēšanas koncerts, koru koncerta repertuāra apguves skates, kolektīvu vadītāju semināri u.c. ar svētku māksliniecisko sagatavošanu saistītie pasākumi.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7.novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau vairāk kā 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā.