Publicēts 15 augusts 2019

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar augstskolām un sadarbības partneriem uzsākusi pedagogu izglītības reformu, veidojot viengadīgu programmu skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Jaunā programma sekmēs talantīgu un motivētu jaunu skolotāju ienākšanu skolās, integrēs pedagogu izglītību ar pētniecību un padarīs skolotāju izglītību elastīgāku – spējīgu ātri reaģēt un pielāgoties darba tirgus prasībām un tehnoloģiju attīstībai.

Lai informētu par nepieciešamajiem pasākumiem jaunās studiju programmas izveidē un aprobācijā, un izvērtētu programmas finansēšanas ilgtspēju, Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība”, kas šodien, 2019. gada 15 .augustā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Pašreizējais sadrumstalotais studiju programmu piedāvājums nenodrošina skolotāju izglītības vienotu attīstību un virzību visā valstī, kā arī neveicina skolotāju ataudzi. Tāpēc tiek radīta jauna pieeja skolotāju sagatavošanai, centrā liekot viengadīgu studiju programmu skolotāja kvalifikācijas iegūšanai.

Veidojot programmu, augstskolas pārņems pieredzi, kas ir attaisnojusies ārvalstīs un ko līdz šim Latvijā piedāvājusi “Iespējamā misija” – darba vidē balstītas mācības tiem, kuri jau ieguvuši augstāko izglītību kādā jomā. Jauno studiju programmu izstrādā Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un “Iespējamo misiju”. Studiju programmas īstenošanu paredzēts sākt 2020. gadā.

Jaunā pieeja skolotāju sagatavošanai balstīsies uz vienotu komunikāciju kandidātu piesaistē un pretendentu rūpīgu atlasi, kā arī mācīšanos, strādājot skolā un vienlaikus saņemot mentora atbalstu. Jaunās studiju programmas īstenošana aptvers visu Latviju, tāpēc plānota vienota skolu un to vakanču apzināšana. Studiju laikā topošie skolotāji saņems paaugstinātu stipendiju, papildu atbalsts studiju programmas absolventiem plānots arī, uzsākot patstāvīgu darbu skolā.

Lai ieviestu un sāktu īstenot viengadīgu darba vidē balstītu studiju programmu skolotāju sagatavošanai, līdz 2022.gada jūnijam indikatīvi būtu nepieciešams papildu finansējums 2 949 777 eiro apmērā.