Publicēts 16 augusts 2019

Šonedēļ, īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā (ATPL) uz sarunu par ārzemju studentu piesaisti pulcēja izglītības un biznesa jomas speciālistus, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Rīgas pašvaldības pārstāvjus. Diskusijas laikā dalībnieki secināja – lai palielinātu ārzemju studentu skaitu Latvijas augstskolās, nepieciešams ne vien izskaust birokrātiskos šķēršļus studentiem un profesoriem, bet arī svarīgi nodrošināt augstākas kvalitātes studiju un dzīves apstākļus. Mērķis ir nodrošināt apstākļus, kas palīdzētu noturēt studentus kā kvalificētus speciālistus Latvijas darba tirgū arī pēc to studiju beigām.

Jūnija beigās Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā publicēja viedokļa ziņojumu par talantu piesaisti Latvijai, kur liels fokuss vērsts tieši uz kvalificētu ārzemju darbaspēku. Daļu no nepieciešamajiem speciālistiem iespējams piesaistīt, tiem uzsākot studijas Latvijas augstskolās. Pagaidām vienīgi Rīga pirmo reizi iekļuvusi labāko studentu pilsētu sarakstā. Lielbritānijas izglītības nozares uzņēmuma Quacquarelli Symonds šogad to ierindojis 110. vietā no 120. Lai arī iekļūšana prestižajā topā ir pozitīvs pavērsiens, tomēr eksperti atzina, ka Latvijas kā starptautiska studiju un karjeras galamērķa nostiprināšanai ir nepieciešami kompleksi risinājumi, kas nozīmētu plašāku sadarbību un iesaisti gan no privātā, gan publiskā sektora. Diskusiju dalībnieki ir vienisprātis, ka studentu interesi iespējams palielināt, vien apzinīgi strādājot pie sabiedrības tolerances veicināšanas pret ārzemniekiem un nodrošinot studiju infrastruktūras uzlabošanu – jo īpaši drošas un patīkamas dzīvesvietas.

Diskusijās par ārzemju studentu un darbaspēka piesaisti piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece, Biznesa augstskolas “Turība” priekšsēdētājs un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis, Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone, sociālantropologs un pilsētvides plānošanas speciālists Viesturs Celmiņš, Latvijas universitātes asociētais profesors un domnīcas “Certus” direktors Daunis Auers, Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) valdes locekle Ieva Lasmane, “Cognizant Latvia” direktors Kims Leandersons (Kim Leandersson), “Draugiem Group” runasvīrs Jānis Palkavnieks, Rīgas Domes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i., Māra Zīra, “Spire Baltic” valdes priekšsēdētājs Džeisons Alens un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece diskusijā uzsvēra, ka visu veidu augstākās izglītības internacionalizācijas stratēģija – arī globālā studentu mobilitāte – ir daļa no mūsu valsts augstākās izglītības politikas. Latvija ir iekļāvusi konkrētus mobilitātes skaitliskos rezultātus Augstskolu likumā un Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. –2020. gadam, un rādītāji ir pozitīvi, tomēr starptautisko studentu īpatsvars ir jāturpina paaugstināt.
“Latvija šobrīd strādā pie internacionalizācijas līmeņa paaugstināšanas augstākās izglītības jomā. Mēs esam uzsākuši īstenot Eiropas Savienības programmu, lai stiprinātu mūsu akadēmisko personālu. ES struktūrfondu investīcijas tiek virzītas arī studiju programmu izstrādei angļu vai citās Eiropas Savienības valodās, kā arī kopīgu ārvalstu studiju programmu izstrādei. Mēs ceram, ka šīs darbības veicinās izaugsmi Latvijas augstākās izglītības nodrošināšanā starptautiskajiem studentiem un paaugstinās ārvalstu studentu pieprasījumu pēc kvalitatīvas izglītības mūsu valstī,” uzsver A.Muižniece. Gan valstij kopumā, gan Latvijas augstākās izglītības iestādēm ir jārūpējas, lai piesaistītu talantīgus starptautiskos studentus, kuri nākotnē, iespējams, gribētu palikt Latvijā un strādāt šeit.

“Šobrīd Rīgā tiek izstrādāta jaunā attīstības programma 2021.-2027. gadam**, kurā noteiks prioritāri risināmos jautājumus pilsētā tuvākajiem septiņiem gadiem. Lai arī augstākās izglītības nodrošināšana nav pašvaldības tiešā funkcija, tai ir ļoti nozīmīga loma Rīgas pilsētā, tās izaugsmē un starptautiskajā konkurētspējā. Lai Rīga būtu studentiem un mācībspēkiem saistoša – svarīga ir sadarbība starp dažādām iestādēm gan izglītības satura veidošanā, gan inovācijās, gan arī interesantā un saistošā nodarbinātībā,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. Māra Zīra.

Līdztekus pilsētas lomai ārzemju studentu piesaistē un augstskolu ilgtermiņa plāniem attīstīt modernas studiju programmas, metodes un telpas, rosās arī uzņēmēji. “Mums ir svarīgi, lai mūsu realizētie projekti pozitīvi ietekmētu Latvijas tautsaimniecību, tāpēc esmu priecīgs dzirdēt, ka mūsu interese par augstas kvalitātes vides nodrošināšanu studentiem un rīdziniekiem kopumā pārklājas. Nākotnē esam ceram attīstīt vairāk nekustamā īpašuma projektus, kas tiešā veidā varētu būt nozīmīgi tieši ārzemju studentu piesaistei, palīdzot risināt tik sasāpējušo dzīvesvietu jautājumu,” stāsta “Spire Baltic” valdes priekšsēdētājs Džeisons Alens (Jason Allen).


Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā viedokļa ziņojums “Latvija kā starptautisks karjeras galamērķis”.

**Lai akcentētu izglītības, kā arī citu jomu nozīmi pašvaldības dienas kārtībā, līdz 20.augustam ir iespēja aizpildīt iedzīvotāju aptauju. Nozares pārstāvjiem rudenī būs iespēja piedalīties tematiskajās darba grupās. Vairāk informācija par Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi pieejama šeit.