Publicēts 22 augusts 2019

Lai pārskatāmā veidā informētu sabiedrību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi vizualizāciju par Latvijas Universitātes (LU) rektora vēlēšanu laikā konstatētajiem pārkāpumiem. Ar zaļo krāsu attēlā ir apzīmētas tās vēlēšanu procedūras, kurās nebija pārkāpumu, bet ar sarkano – tās, kurās atklāti pārkāpumi. IZM konstatēja, ka LU rektora vēlēšanās 2019. gada 24. maijā un 6. jūnijā ir notikuši tādi Augstskolu likuma un Latvijas Universitātes Satversmes pārkāpumi, kas ietekmēja vēlēšanu rezultātu. IZM atkārtoti virzīs izskatīšanai valdībā rīkojumu par LU rektora neapstiprināšanu amatā, ņemot vērā minēto ārējo normatīvo aktu pārkāpumus.

lu