Publicēts 28 augusts 2019

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vērš uzmanību, ka Ministru kabineta (MK) rīkojums “Par Latvijas Universitātes rektoru” stājas spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu. Līdz ar to šobrīd, kamēr valdības rīkojums nav stājies spēkā, LU administrācijas darbībā nav nekādu izmaiņu. Par daudzskaitlīgajiem lēmumiem saistībā ar izmaiņām personālsastāvā, kas šobrīd izskan publiskajā telpā, atbild katra amatpersona un joprojām līdzšinējais rektora pienākumu izpildītājs.

Pēc valdības sēdes 27. augustā, kurā tika pieņemts lēmums par LU rektora profesora Indriķa Muižnieka neapstiprināšanu amatā, augstskolā ir sācies haoss kā pārvaldības, tā arī personālvadības un citās jomās. Tas tikai apliecina, ka IZM konstatētie pārkāpumi rektora vēlēšanu procesā ir bijuši būtiski.

Jāņem vērā, ka pieņemtais valdības lēmums ir administratīvais akts, ko paredz arī MK protokollēmums: 5. Lēmumu par profesora Indriķa Muižnieka neapstiprināšanu Latvijas Universitātes rektora amatā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta pirmo un otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". IZM uzsver, ka to var darīt pats Indriķis Muižnieks, nevis LU kā publiski atvasināta persona.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina ikvienu LU administrācijas darbinieku, amatpersonu, mācībspēku un studējošo šajā universitātei tik saspringtajā laikā ar atbildību izturēties pret pārmaiņu procesu, kuru šobrīd piedzīvo augstskola, un īpaši atbildīgi izturēties pret saviem pienākamiem, pirmajā vietā pozicionējot studentu, LU un valsts intereses.

Mūsu visu kopīgajās intereses ir pēc iespējas ātrāk atjaunot augstskolas darbu ierastā ritmā.