Publicēts 29 augusts 2019

Ceturtdien, 2019. gada 29. augustā tika atklāta jaunā Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) ēka, kas ir daļa no jaunveidojamā RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra. Fakultātes ēka renovēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu*.

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu investīcijām pēdējos desmit gados ir gandrīz pilnībā īstenots ilggadīgā RTU (tolaik – Rīgas Politehniskā institūta) rektora Aleksandra Veisa pirms vairāk kā 50 gadiem izlolotais sapnis par visu inženierzinātņu fakultāšu koncentrēšanos vienuviet Ķīpsalā, kā arī iekārtota mūsdienīgi aprīkota studiju un pētniecības vide.

Līdz šim MTAF struktūrvienības bija izkliedētas vairākās vietās Rīgā un šīs telpas, darbnīcas un laboratorijas nebija piemērotas modernam studiju procesam. Šobrīd pilnīgi visa fakultātes darbība notiks Ķīpsalā, kur jaunajā ēkā zināšanas un pirmo praktisko pētniecības pieredzi iegūs vairāk kā 2650 studenti 24 STEM studiju programmās. Tāpat arī jaunais pētniecības aprīkojums sniegs iespēju zinātniekiem veikt starptautiska līmeņa pētniecību nozarē aktuālās tēmās, ceļot zinātnieka profesijas prestižu Latvijā un nesot Latvijas vārdu pasaulē.

“MTAF mācībspēkiem un studentiem jaunajās telpās vēlu rast iedvesmu un zināšanas, kļūstot par savā nozarē un sabiedrībā cienītiem profesionāļiem un viedokļu līderiem, kas spēj transformēt vispārdrošākās idejas gudros, sabiedrībai un tautsaimniecībai lietderīgos risinājumos,” novēl izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas, medicīnas un radošās industrijas studiju un pētniecības infrastruktūras attīstībai – kopumā 164,8 miljoni euro. Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības un STEM studiju infrastruktūras modernizēšanā tiek ieguldīti vairāk kā 37 miljoni euro.

MTAF ēka ir viena no sešām fakultātēm, kas veido RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centru Ķīpsalā. Līdz 2021.gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām plānots arī pārbūvēt Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēku un uzcelt jaunu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ēku.

*Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 1.1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4.pasākums „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”.