Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Lai sekmētu Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, otrdien, 2019. gada 10. septembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pārdalīt ministrijai pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un palielināt investīciju apmēru starptautiski augstu novērtētiem pētniecības projektiem.

Starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības programmā* apstiprināto projektu iesniegumu īstenošanai finansējums tiks palielināts par 4,3 milj. eiro. Finansējums paredzēts vairāku ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammās augsti novērtētiem projektiem, kuru īstenošanai finansējums nebija piešķirts.

Ar ES struktūrfondu finansējumu jau šobrīd Latvijas zinātniskās institūcijas īsteno piecus starptautiski augsti novērtētus pētniecības projektus: Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas Eiropas stipendijas ietvaros pētot jaunas zāļu vielas, Eiropas Zinātnes padomes Frontier Research granta Advanced grants ietvaros veicot kvantu algoritmu pētījumus un piesaistot izcilus pasaules līmeņa zinātniekus astronomijā Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas apakšprogrammas ERA Chairs ietvaros.

Izcilu pašmāju zinātnieku pētniecību ES struktūrfondi līdzfinansē jau daudzu gadu garumā. Tā kā būtisks zinātnes kvalitātes un konkurētspējas rādītājs ir Latvijas zinātnisko darbinieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās, tad investīcijas tiek ieguldītas gan zinātniskās sadarbības veicināšanai, gan projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315” var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Tāpat valdībā šodien apstiprināta arī vienkāršoto izmaksu piemērošana augstskolām, samazinot administratīvo slogu studentu inovāciju grantu programmas īstenošanā** un valdības 2018. gada 16. oktobrī veiktā apņemšanās pārdalīt finansējumu 4 milj. eiro apmērā pētniecības infrastruktūras programmai*** Baltijas Biomateriālu ekselences centra infrastruktūras attīstīšanai. Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41” var iepazīties MK tīmekļvietnē.


*Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

**Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

***Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.