Publicēts 12 septembris 2019

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna Eiropas Savienības (ES) programma, kura sākās 2018. gadā. Tās mērķis ir veicināt solidaritāti un jauniešu līdzdalību sabiedrībā. Šī ir pirmā ES programma, kas piedāvā jauniešiem arī darba un prakses iespējas. Programmas īstenošanai 2019. gadā Latvijai piešķirts Eiropas Savienības finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā.

Šonedēļ valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadā” un atbalstīja valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu 2019. un 2020.gadā programmas Eiropas Solidaritātes korpuss darbības nodrošināšanai Latvijā. Piedaloties programmas aktivitātēs, jaunieši uzlabos pilsoniskās, sociālās, profesionālās un personīgās kompetences. Programma veicinās Latvijas jauniešu - jo īpaši to, kuri nemācās un nestrādā - iesaisti brīvprātīgā darba un darba projektos, nodrošinot pirmo darba pieredzi, kā arī risinās jauniešu nodarbinātības jautājumus kopumā. Programmu Eiropas Solidaritātes korpuss nacionālā līmenī administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Tāpat valdība akceptējusi valsts budžeta līdzfinansējuma palielināšanu vairāku programmas Erasmus+ pasākumu īstenošanai. Latvijai piešķirtais ES budžets Erasmus+ programmai šajā mācību gadā ir vairāk nekā 28 miljoni eiro, kura lielākā daļa – vairāk kā 10 miljoni eiro ir paredzēta augstākās izglītības sektoram. ES līdzekļi nodrošina līdz 80% no augstākās izglītības iestāžu mobilitātes aktivitātes kopējā finansējuma, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums - 20% no kopējā finansējuma.

Kopumā Erasmus+ darbības laikā (2014.-2020.gadā) dažādos projektos piedalīsies vismaz 70 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju (pedagogi, studenti, jaunieši, izglītības iestāžu audzēkņi, jaunatnes darbinieki, pieaugušo izglītotāji, sporta, izglītības un jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji).