Publicēts 18 septembris 2019

2019. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, notiks Nikodema Rancāna balvas pasniegšana izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem.
Nikodema Rancāna balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkurss notiek sadarbībā ar Rēzeknes Tehnologiju akadēmiju (RTA) un Latgales pašvaldībām. Šogad arī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome ir iesaistījusies konkursa rīkošanā. Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.
Konkursā balvas tiks pasniegtas piecās nominācijās – par latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē; par inovācijām izglītības procesā; par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai; par veiksmīgu pedagoga debiju (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus); par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Nikodema Rancāna konkurss izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem notiek jau piekto gadu. Šogad konkursa informatīvais atbalstītājs ir arī Izglītības un zinātnes ministrija. Vairāk informācijas par konkursu Latgaliešu kultūras biedrības tīmekļavietnē.

N Rancana balva