Publicēts 19 septembris 2019

Izglītības zinātnes ministrijas un UNESCO rīkotajā diskusijā izglītības nozares eksperti, izglītības pētnieki, IZM pārstāvji un sadarbības partneri sprieda par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. IZM sadarbības partnera - konsultāciju uzņēmuma “Civitta” pārstāvji tikšanās laikā prezentēja izglītības kvalitātes monitoringa rīka prototipa demo versiju, kuru plānots ieviest interneta vidē.

“Civitta” pārstāvji demonstrēja izglītības kvalitātes rīka prototipa galveno lapu, kurā dati tiks sadalīti vairākos līmeņos, paverot plašas datu atlases un salīdzināšanas iespējas. Piemēram, būs iespēja šķirot izglītības datus pēc gada, izglītības līmeņa, Latvijas teritoriālā sadalījuma, kā arī apskatīt interesējošos rādītājus. Diskusijas dalībnieki kā būtisku ieguldījumu efektīvas izglītības sistēmas uzraudzībā vērtēja paveikto un sagaidāmo rezultātu – izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. Lai projektu īstenotu kvalitatīvi un atbilstoši sākotnēji izvirzītajiem mērķiem, arī turpmāk nepieciešams savstarpēji sadarboties, organizējot diskusijas un darba grupas.

Diskusijā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas projektā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” piesaistītie ārvalstu eksperti - UAB Civitta vadošais partneris Kestutis Jovaišas, kurš vadījis tādus nozīmīgus projektus kā Viļņas Universitātes vadības modeļa attīstība, Viļņas Universitātes restrukturizācija un optimizācija, kā arī Moldovas Republikas skolotāju atalgojuma modeļa izstrāde. Savukārt Tventes Universitātes Augstākās izglītības politikas studiju centra pētniekam Fransam Kaizeram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze valsts pārvaldē, pēdējo gadu laikā veicot pētījumus, kas saistīti ar augstskolu reitingiem un kvalitātes izvērtēšanu, izglītības iestāžu monitoringa indikatoru vadlīniju izstrādi.

Diskusijas ar partneriem par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidošanu notiks arī turpmāk, tai skaitā projekta ietvaros. Projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” mērķis ir izveidot vienotu sistēmu daudzpusīgai izglītības kvalitātes izvērtēšanai – informēt iesaistītās puses par nozares attīstību, tās efektivitāti, pedagoģisko un institucionālo darbību, kā arī problēmsituācijām, kuru risināšanai izglītības iestādēm neieciešams atbalsts. Proti, izveidot tādu monitoringa sistēmu, kas viegli uztveramā veidā apvienotu galvenos izglītības kvalitāti ietekmējošos elementus vienotā sistēmā no vietējā līdz valsts līmenim.

Diskusija norisinājās projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Projektu īsteno IZM, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru. Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.