Publicēts 19 septembris 2019

Lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības sistēmas virzību uz izcilību, sekmētu tās starptautisko konkurētspēju un veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, Izglītības un zinātnes ministrija organizē četru diskusiju ciklu ar nozares pārstāvjiem. Diskusijās iegūtie secinājumi tiks izmantoti, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

“Kā restartēt akadēmisko karjeru: atbildīga un motivējoša cilvēkresursu politika” – par šiem jautājumiem diskutēsim jau nākamnedēļ, 25. septembrī, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA", Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Otrā diskusija noritēs 23.oktobrī - “Latvijas augstskolas uz pasaules kartes” ;

Trešā diskusija notiks 27.novembrī – “Pārvaldības un attīstības izaicinājumi”;

Diskusiju cikls noslēgsies 4.decembrī - “Sadarbība un resursu koplietošana”.

Disksijām varēs sekot līdzi arī tiešraidē un izteikt viedokli. 

25. septembra diskusijas “Kā restartēt akadēmisko karjeru: atbildīga un motivējoša cilvēkresursu politika” programma.

 

drosme mainities FB 3 4 003