Publicēts 20 septembris 2019

Lai pārrunātu Latvijas pievienošanos Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijai (EMBL) perspektīvās dalībvalsts (prospect member) statusā, no 19. līdz 20. septembrim Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātā vizītē Latvijā bija ieradušies Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas un Eiropas Molekulārās bioloģijas organizācijas (EMBO) amatpersonas un zinātnieki.

Delegācija iepazīstināja ar EMBL un EMBO darbības principiem un iepazinās ar četrām Latvijas galvenajām institūcijām, kuras aktīvi veic pētījumus molekulārās bioloģijas jomā – Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un studiju centru un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

“Zinātniskā personāla tālākizglītība un pētniecisko prasmju efektīva attīstība līdztekus nozīmīgām investīcijām viedās specializācijas jomās, tajā skaitā biomedicīnā, ir būtisks faktors zinātniskās kapacitātes palielināšanai Latvijā un Latvijas tautsaimniecības virzībai uz zināšanu ekonomiku ar augstāku pievienoto vērtību, “ uzsver Dmitrijs Stepanovs, IZM valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors.

EMBL ir starpvalstu organizācija, kas apvieno 27 dalībvalstis un 7 asociētās vai perspektīvās dalībvalsts statusā. EMBL galvenie darbības virzieni ir fundamentāli pētījumi molekulārajā bioloģijā, tehnoloģiju un instrumentu attīstība, laboratoriju un pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem, izglītība un apmācība.

Latvijai kļūstot par EMBL perspektīvo dalībvalsti, Latvijas zinātnieki iegūst iespēju 3 gadus bez dalības maksas piedalīties EMBL pētniecības pasākumos, lietot EMBL infrastruktūru saviem pētījumiem, izmantot tālākapmācību un klātienes seminārus jauno metožu un tehnoloģiju apguvē.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB