Publicēts 24 septembris 2019

Pildot pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā paredzēto, Izglītības un zinātnes ministrija ir nodrošinājusi, ka no šā gada 1. septembra samaksa par zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem ir pieaugusi no 710 līdz 750 eiro. Otrdien, 2019.gada 24.septembrī, valdība apstiprināja ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai 2019.gadam.

Kopējais mērķdotāciju apmērs 2019.gadam ir 368 669 187 eiro, tai skaitā septembrim-decembrim – 126 171 573 eiro. Lai Izglītības un zinātnes ministrija pieejamā finansējuma ietvaros 2019.gadā un turpmāk nodrošinātu finansējumu pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 750 eiro, šodien valdībā apstiprināts arī rīkojuma projekts par finansējuma pārdali starp mērķdotācijām pašvaldībām un IZM budžeta programmām un apakšprogrammām.

Veicot aprēķinus par atalgojumam nepieciešamo finansējumu, tiek ņemti vērā pašvaldību un privāto izglītības iestāžu sniegtie dati par skolēnu skaitu 2019.gada 1.septembrī. Šo informāciju pašvaldības un privātās izglītības iestādes Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada līdz 5.septembrim, pēc tam IZM ievadītos datus pārbauda un veic finansējuma aprēķinus.

Operatīvā statistika Valsts izglītības informācijas sistēmā liecina, ka 2019./2020.mācību gadā 1. līdz 12. klasēs kopā mācās 214 521 bērni. Savukārt pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināti aptuveni 32 tūkstoši pedagogu.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektiem “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam” un "Par apropriācijas pārdali" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.