Publicēts 26 septembris 2019

Piektdien, 27. septembrī, visā Latvijā notiks Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir “Zinātne nākotnei”. Lai cildinātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, Izglītības un zinātnes ministrija jau otro gadu ir izveidojusi izstādi #ZinātneLatvijai, kuru Zinātnieku naktī aicinām aplūkot trīs vietās:

Rīgā Brīvostas teritorijā, kur Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki sadarbībā ar IZM un “Fondu Mammām un Tētiem” aicinās pētīt zemūdens pasaules skaistumu un ekoloģisko apdraudējumu;

iepirkšanās centrā “Olimpia”, kas kalpo kā lieliska pieturvieta starp Zinātnieku nakts aktivitātēm Rīgā abos Daugavas krastos;

Daugavpils Universitātē, kur apmeklētāji būs aicināti iesaistīties interaktīvās un intelektuālās nodarbībās un spēlēs.

Izstāde vēsta par 12 mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Izstādes apmeklētāji, izmantojot QR kodu, ar video stāstu palīdzību var tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan viņa pārstāvēto zinātnes nozari.
Izstādes galvenie varoņi ir zinātnieki - fiziķe Marija Dunce, inženierzinātnieks Sandis Spolītis, kultūras socioloģe Anda Laķe, ķīmijas pētnieks Ingars Reinholds, vides inženierzinātniece Jūlija Gušča, fizikālķimiķis Kristaps Jaudzems, farmaceitiskā farmakoloģe Maija Dambrova, darba vides pētnieks Ivars Vanadziņš, komunikācijas pētniece Agnese Dāvidsone, tālizpētes pētnieks Dainis Jakovels, entomoloģe Anita Rukmane un mikrobiologs Jānis Liepiņš.

Papildu informācija par izstādi #ZinātneLatvijai un citiem Zinātnieku nakts pasākumiem tīmekļvietnē.

Izstāde #ZinātneLatvijai tiek īstenota ERAF projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB