Publicēts 26 septembris 2019

Ceturtdien, 2019. gada 26.septembrī, Eiropas Komisija (EK) publicē ikgadējo ziņojumu “Education and Training Monitor”, kurā sniegts pārskats par Eiropas valstu panākumiem kopīgi izvirzīto izglītības mērķu sasniegšanā. Latvijai vairākos izglītības sistēmas rādītājos ir labāki rezultāti nekā citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Šogad ziņojumā īpaši tiek uzsvērta skolotāja profesija un izvērsti analizēti ar to saistītie rādītāji. Ziņojuma prezentācija skatāma 26.septembrī plkst. 13.15 tiešraidē.

Analizējot Latvijas datus, EK ziņojumā norādīts, ka īstenojot jauno, uz zināšanām balstīto mācīšanās pieeju, tiek sagaidīts, ka Latvijā uzlabosies mācīšanās rezultāti. EK rekomendē nepieciešamību veicināt individuālu pieeju riska grupas skolēniem, kā arī sniegt atbalstu un nodrošināt iekļaujošu vidi skolēniem ar īpašām vajadzībām. “Education and Training Monitor” atzīmēts, ka Latvijā 84% vidējās un augstākās izglītības absolventu ir nodarbināti darba tirgū, un tas pēdējā desmitgadē ir viens no lielākajiem progresiem ES dalībvalstu vidū. Ziņojumā uzsvērts, ka Latvijā arvien vairāk skolēnu izvēlas profesionālo izglītību un darba vidē balstītas mācības, tādējādi palielinās šo absolventu nodarbinātība.

Ziņojuma sastādīšanā tiek izmantotas ES Statistikas biroja, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), ka arī Eurydice tīkla sniegtās datu analīzes, lai salīdzinātu nacionālās izglītības nozares un politikas īstenošanu ES dalībvalstīs. Tādējādi tiek veidotas diskusijas par izglītības politikas prioritārajām tēmām un reformām ES dalībvalstu izglītības sistēmās.

Ziņojums “Education and Training Monitor” pieejams šeit.

Ziņojuma “Education and Training Monitor” Latvijas rezultāti salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem:

2009. pret 2018.gadu
Izglītību priekšlaicīgi pametušie 18 - 24 gadus veci jaunieši:
2018.gads: Latvijā – 8,3%, ES vidēji – 10,6%
2009.gads: Latvijā - 14,2%, ES vidēji – 14,2%

Pieaugušie (30-34 gadi) ar augstāko izglītību:
2018.gads: Latvijā – 42,7%, ES vidēji – 40,7%
2009.gads: Latvijā – 30,5%, ES vidēji – 32,3%

Dalība pirmsskolas izglītībā no 4 gadiem līdz sākumskolai:
2018.gads: Latvijā – 96,3%, ES vidēji – 95,4%
2009.gads: Latvijā – 91,7%, ES vidēji – 92,1%

Pieaugušo (25-64) iesaiste mūžizglītības mācībās:
2018.gads: Latvijā – 6,7%, ES vidēji – 11,1%
2009.gads: Latvijā – 5,6%, ES vidēji – 9,5%

260919 EK Monitor