Publicēts 07 oktobris 2019

Oktobra sākumā Japānā norisinājās 10. Eiropas Savienības un Japānas zinātnes politikas forums, kurā šogad par aktuālajiem notikumiem zinātnes politikas veidošanā Latviju pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrija. Foruma tēma šogad bija “Jaunas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politikas veidošana mainīgajā pasaulē”, kas politikas veidotājiem ļāva ieskicēt un virzīt turpmāko sadarbību zinātnes jomā starp Eiropas Savienību un Japānu.

Forums sniedza ieskatu zinātnes attīstībā Latvijā un Eiropas un Japānas zinātnes politikas sasniegumos un redzējumu nākotnei.

“Mums ir jāveido mūsdienīga, atbildīga un ilgtspējīga politika, mācoties no valstu pieredzes, lai spētu veiksmīgi pielāgoties mainīgajai pasaulei, taču mums ir arī jābūt galvenajiem virzītājiem, kas atbalsta valstī nepieciešamās svarīgās pārmaiņas ilgtspējīgai nākotnei,” foruma noslēgumā dalībniekiem sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece.

Tāpat foruma laikā Izglītības un zinātnes darbinieki tikās ar Eiropas Pētniecības padomes prezidentu Žanu-Pjēru Burgiņonu (Jean-Pierre Bourguignon), lai pārrunātu galvenās aktualitātes padomes darbā, kā arī to, ka zinātnes kvalitāte politikas plānošanā ir prioritāte. Latvijas pārstāvji pauda atbalstu nepieciešamībai Eiropas Savienības budžeta kontekstā palielināt finansējumu, kas ļautu zinātniekiem saņemt atbalstu augstas kvalitātes pētniecības projektiem.