Publicēts 14 oktobris 2019

2019. gada 11. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji vizītē Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) pārrunāja Latvijas zinātnieku darbu Kodolpētniecības centra eksperimentos, projektos un iezīmēja nākotnes plānus, uzsvaru liekot uz CERN Baltijas grupas aktivitātēm.

Turklāt CERN ekspertu grupa tika uzaicināta 2019. gada 20. novembrī uz Latviju, lai kopīgi izstrādātu Latvijas iestāšanās pieteikuma dokumentus un organizētu turpmākos soļus. Iepriekš Ārlietu ministrija apstiprināja Latvijas vēlmi iestāties CERN dalībvalsts statusā un gatavo pieteikumu, kuru iesniegs Kodolpētniecības centra padomē šā gada decembrī.

Eiropas Kodolpētniecības centrs ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā jau 60 gadus notiek globāli nozīmīgi atklājumi zinātnē. Viens no svarīgākajiem centra atklājumiem ir pirms sešiem gadiem ar Lielā hadronu paātrinātāja palīdzību pierādītā Higsa bozona eksistence.

Latvijas zinātniekiem dalība centra pētījumos pavērs jaunas iespējas mūsu valsti pievienot lielu atklājumu saimei, sadarboties ar citām valstīm un iegūt pieredzi, bet augstskolu doktorantiem - izstrādāt savus doktora darbus CERN. Uzņēmējiem būs iespēja pretendēt uz CERN pasūtījumiem, jo, lai nodrošinātu zinātnisko darbību, ir nepieciešamas dažādas tehnoloģiskas iekārtas, kuras CERN var piegādāt Latvijas uzņēmumi.

Latvijas delegācijas sastāvā bija Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece, Latvijas vēstnieks ANO Ženēvā Jānis Kārkliņš un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors un CERN zinātniskais līdzstrādnieks Toms Torims. Delegācija tikās ar CERN zinātniekiem, kuru vidū bija arī RTU doktorants un CERN pētnieks Artūrs Ivanovs.

201910 337 06