Publicēts 16 oktobris 2019

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no šī gada 5. līdz 20. oktobrim notiek Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa, jeb #CodeWeek. 

Ar programmēšanu saistītas aktivitātes skolēniem

Latvijas skolu informātikas un datorikas skolotāji, kā arī programmēšanas, inženierzinātņu, robotikas, interešu izglītības nodarbību vadītāji tiek aicināti šajā laikā piedāvāt aktivitātes, kuras sniedz iespējas skolēniem nodarboties ar programmēšanu. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi skolēniem? Programmēšana ir veids, kā attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un dažādos procesus. Programmēšana ir ātrākais veids, kā īstenot idejas, un efektīvākais veids, kas ļaut attīstīt skaitļošanas tipa domāšanas spējas.

Programmēšana ir izaicinājums, kura īstenošanai ne vienmēr ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas un dators. Programmēšana bez datora skolēniem var iemācīt arī apkārtējās pasaules skaitļošanas aspektus.

Idejas nodarbībām var smelties Code Week metodiskajos materiālos, kuri šogad pieejami arī latviešu valodā https://codeweek.eu/training. Pasākumi var notikt gan ierastajā nodarbību laikā, gan ārpus tām.

Lūdzam skolotājus un nodarbību vadītājus publicēt iecerētās mācību stundas vai nodarbības tematu, vietu un laiku Code Week mājaslapā: https://codeweek.eu/add, tādejādi apliecinot, ka digitālās pratības stiprināšanai Latvijā ir pievērsta pedagogu un sabiedrības uzmanība!

Viens no izaicinājumiem, ko paveikt #CodeWeek nedēļas ietvaros – videoklipa programmēšana grupai Double Faced Eels

No 3. līdz 25.oktobrim Latvijā populārā programmēšanas skola bērniem “Learn IT” ar IT nozares uzņēmumu „Cognizant” īstenos radošu konkursu skolēniem, kas atklās programmēšanas plašās iespējas un apvieno mākslu, mūziku un jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. Konkursa laikā skolēni komandās programmē animāciju Latvijas mūzikas grupas Double Faced Eels dziesmai, skolēniem populārā programmēšanas valodā Scratch.

Apkopojot labākās animācijas, tiks izveidots vienots video visai dziesmai. Skolotāji tiek aicināti pieteikties vebināram 3.oktobrī, lai uzzinātu, kā piedalīties konkursā un izveidot interaktīvu animāciju. Lai pieteiktos vebināram, jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Arī citi IT uzņēmumu, augstākās izglītības iestāžu, programmēšanas skolu pārstāvji vai programmēšanas entuziasti un brīvprātīgie, jomas profesionāļi vai studenti, nevalstisko organizāciju pārstāvji tiek aicināti izveidot un pieteikt savus pasākumus, kuros piedalīties varētu dažādu vecumu bērni un jaunieši!

ES programmēšanas nedēļa #CodeWeek Latvijā un pasaulē

ES programmēšanas nedēļa notiek jau septīto reizi un guvusi plašu popularitāti, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. ES programmēšanas nedēļu palīdz īstenot 80 brīvprātīgie valstu vēstnieki, 42 valstu izglītības ministriju koordinatori un 280 vadošie skolotāji, un viņu skaits arvien turpina pieaugt. Viņi ir devuši vislielāko ieguldījumu, sekmīgi realizējot 2018. gada programmēšanas nedēļu, kurā piedalījās vairāk nekā 10 % skolu no dažādām ES un Rietumbalkānu valstīm, kā arī piesaistīja vairāk nekā 2,7 miljonus dalībnieku dažādos pasākumos, kuru skaits sasniedza gandrīz 44 000.

#CodeWeek - ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.