Publicēts 17 oktobris 2019

Otrdien, 15. oktobrī, Ministru kabinetā tika īstenota valdības 2018. gada 16. oktobrī veiktā apņemšanās piešķirt papildu finansējumu gandrīz 8,5 miljonu euro apmērā pētniecības infrastruktūras programmai* Baltijas Biomateriālu ekselences centra infrastruktūras attīstīšanai. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu iegādātā infrastruktūra būs nozīmīgs atspēriena punkts Rīgas Tehniskās universitātei (RTU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) un Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) kopīgi izveidotā Baltijas Biomateriālu ekselences centra darbībai. Centrā tiks veikti pētījumi un izstrādāti jauni biomateriāli, ko izmanto kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļu ķirurģijā, ortopēdijā un citās jomās.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562” var iepazīties MK tīmekļvietnē.  


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"