Publicēts 22 oktobris 2019

Šodien, tiekoties izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājam Sandim Riekstiņam (JKP) un ziemas sporta veidu federāciju vadītājiem, pieņemts lēmums mērķtiecīgi ievērot kritērijus turpmākai finansējuma piešķiršanai augstu sasniegumu sportam, kā arī meklēt jaunus sporta nozares finansējuma avotus.

Tikšanās laikā ziemas sporta federāciju vadītāji informēja par kritisko situāciju sportistu treniņu un sacensību procesa nodrošināšanai 2019./2020.gada ziemas sezonā, norādot, ka pilnvērtīgai darba nodrošināšanai trūkst 1,17 milj.eiro.

“Apzinoties, ka šādas summas Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā šobrīd nav, ir jābūt skaidriem un objektīviem kritērijiem pieejamā valsts finansējuma sadalei,” sacīja Ilga Šuplinska.

Kā galvenais iemesls būtiskam finanšu iztrūkumam tika minēts būtiskais ziedojumu apjoma kritums iepriekšējos divos gados, ko ietekmējusi pretrunīgi vērtētā nodokļu reforma, kas samazinājusi uzņēmumu motivāciju ziedot sportam un citām sabiedriskā labuma nozarēm. Līdzekļu trūkst treniņu nodrošināšanai, dalības nodrošinājumam sacensībās, medicīnas un rehabilitācijas funkciju veikšanai, sacensību inventāra iegādei un citiem ar sporta darbību tieši saistītajiem izdevumiem.

Ministre informēja, ka iespēju robežās tiks meklēti īstermiņa risinājumi, lai vismaz daļēji varētu sniegt atbalstu kritiskās situācijas novēršanai ziemas sporta veidos, vienlaikus uzsverot, ka jau šī gada budžeta sarunās tika runāts par jaunas mērķprogrammas ieviešanas nepieciešamību, laikus plānojot starptautisko sporta pasākumu norisi un finansēšanu, tādējādi attīstot arī tūrisma nozari, popularizējot Latvijas tēlu starptautiskajā apritē un gādājot par sporta nozares stiprināšanu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī kritēriji prioritāri atbalstāmo sporta veidu noteikšanai. Līdz nākamajai Sporta nozares attīstības darba grupas sēdei, analizējot arī citu valstu pieredzi, Izglītības un zinātnes ministrija plāno pilnveidot izstrādātos kritērijus, atsevišķi nodalot kritērijus prioritāšu noteikšanai augstu sasniegumu sportā.

Sarunā piedalījās Latvijas Biatlona federācijas, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas, Latvijas Hokeja federācijas, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas, Latvijas Slēpošanas federācijas, Latvijas Slidošanas asociācijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskajai vienības vadītāji.