Publicēts 21 oktobris 2019

17. un 18. oktobrī Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju organizēja augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai”.

Apmācības Cēsīs notika starptautiski atzītu Zemes novērošanas ekspertu vadībā. Pasniedzēju vidū bija eksperti no Eiropas Kosmosa aģentūras, Beļģijas pētniecības institūta VITO, uzņēmumiem Planetek Hellas (Grieķija) un Earth Pulse (Spānija), kā arī Vides risinājumu institūta un Pasaules Dabas fonda. Mācību mērķis bija paplašināt Baltijas valstu politikas veidotāju un uzņēmumu vadītāju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes datu un tehnoloģiju praktiskas pielietošanas iespējām.

Pasaulē lielākās Zemes novērošanas programmas Copernicus ietvaros ir izveidota virkne jaunākās paaudzes satelītu Sentinel, kas nodrošina daudzveidīgus brīvpieejas datus un aktuālāko informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Apmācībās piedalījās 15 dažādu nozaru pārstāvji, kuru jomās iespējams izmantot datus un tehnoloģijas procesu efektivitātes paaugstināšanai, jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai, kā arī stratēģisku lēmumu pieņemšanai. Mācību dalībnieku vidū bija augstākā līmeņa vadītāji no Latvijas Jūras administrācijas, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības VAKS, Rīgas brīvostas pārvaldes, Ārlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, , uzņēmumiem Stora Enso Wood Supply un Metsa Forest Latvia u.c.

“Man tā ir pirmā pieredze un saskarsme ar šāda veida informāciju- par to, ko mums piedāvā kosmoss un satelītu dati un kā tos varētu izmantot darba vajadzībām. Šīs tehnoloģijas noteikti ir praktiski pielietojumas Rīgas brīvostas darbībā - drošības, infrastruktūras, vides aizsardzības risinājumiem,” atzīst viens no apmācību dalībniekiem – Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna.

Savukārt mežsaimniecības uzņēmuma SIA “Metsa Forest Latvia” ražošanas daļas vadītājs Raivo Ošis uzsver, ka Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi ir perfekts veids, kā panākt uzņēmējdarbības attīstību un darba ražīguma celšanu. “Ir jaunas iespējas, jauni dati un tehnoloģijas, jautājums - cik ļoti un kā mēs tos mākam izmantot. Šajās divās dienās dzirdētais liek domāt uz priekšu. Uzskatu, ka visi, kas apmeklēja šīs mācības, nāks klajā ar jaunām idejām, kā attīstīt savu sfēru,” pārliecināts R.Ošis.

Apmācības ietvēra gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskas nodarbības par Zemes novērošanas datu un pielietošanas iespēju analīzi dažādās jomās publiskajā un privātajā sektorā. Pirmajā daļā eksperti apskatīja globālo procesu un notikumu mijiedarbību – kā tā ietekmē lēmumu pieņemšanu uzņēmējdarbībā, kā klimata pārmaiņas un dabas resursu samazināšanās ir saistīta ar sociālo un ekonomisko ilgtspēju. Apmācību dalībnieki apskatīja Zemes novērošanu un attālo izpēti piecās dimensijās, kas saistītas ar datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un pielietojuma ātrumu, apjomu un citām īpašībām. Apmācību otrajā daļā treneri kopā ar augstākā līmeņa vadītājiem analizēja esošos Zemes novērošanas un attālās izpētes pielietojumus publiskajā un privātajā sektorā, kā arī to potenciālu nākotnes biznesa un ekonomikas attīstīšanā.

Augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai” norisinājās Eiropas Kosmosa aģentūras programmas “Eiropas sadarbības valstu plāns” atbalstītā projekta “Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos” (ExpandEO) ietvaros. Projektu vada Vides risinājumu institūts (VRI).

Vairāk par ExpandEO projektu iespējams uzzināt šeit.