Publicēts 28 oktobris 2019

Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijām*, mācības pārbūvētā Gulbenes 2. vidusskolas ēkā, atgriežoties no skolēnu brīvlaika, atsāk vairāk nekā 630 skolēni.

Tā kā pēdējo gadu laikā Gulbenes 2. vidusskolā skolēnu skaits ar katru gadu ir audzis, tad projekta ietvaros tika izveidoti 3 jauni dabaszinātņu kabineti, kas paredzēti ķīmijas, fizikas un matemātikas mācību priekšmetiem.

Piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu, tika veikta Gulbenes 2. vidusskolas mācību telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī gaiteņu, sanitāro mezglu, iekšējo inženiertīklu, ventilācijas sistēmu, ārējo ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi un stāvlaukuma izveide. Tāpat ir iegādātas skolēniem atbilstošas ergonomiskas mēbeles, izveidots pietiekams apgaismojums klašu telpās, savukārt skolas inventārs papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, interaktīvie ekrāni, planšetdatori un 3D printeris, kas gan atvieglos mācību procesu, gan padarīs to skolēniem interesantāku.

Izglītības un zinātnes ministrijas mērķis ir vienādas mācību iespējas bērniem visā Latvijā, kas ietver gan līdzvērtīgu skolu aprīkojumu un mācību līdzekļus, gan līdzvērtīgu nodarbību piedāvājumu un mācību vidi kopumā.

Uz 2019./2020. mācību gada sākumu ir pabeigtas un ekspluatācijā nodotas jau daudzas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes. Kopumā ar ERAF atbalstu līdz 2023. gadam paredzēta 100-115 vispārējās izglītības iestāžu modernizācija, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši skolēnu.

Gulbenes 2vsk

Gulbenes 2. vidusskola


*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi".