Publicēts 05 novembris 2019

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir ieinteresēta birokrātisko procedūru mazināšanā un raitākā dažādu izglītības dokumentu izskatīšanā, piemēram, savstarpējās diplomu atzīšanas un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomās, tādēļ pauž gatavību pilnveidot tiesisko regulējumu, ja ir konkrēti priekšlikumi.

IZM kā koordinējošā institūcija, kas ir atbildīga par kopējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru, jau vairākkārt vērsusi nozaru atbildīgo institūciju uzmanību uz Latvijas profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūru smagnējumu un rosinājusi izmaiņas. Te gan jāatzīmē, ka šobrīd lielāka uzmanība tikusi pievērsta tam, lai nodrošinātu uzlabojumus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesos, kas attiecas uz Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs izsniegtām kvalifikācijām.

Nupat publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka profesoram Uģim Gruntmanim nepieciešams no jauna atzīt savu profesionālo kvalifikāciju, lai pēc 20 darba gadiem ASV atgrieztos un strādātu Latvijā. IZM norāda, ka šis gadījums izgaismo jau ilgstoši pastāvējušu problēmu par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā reglamentētās profesijās, ja profesionālā kvalifikācija nav iegūta ES vai EEZ valstī. Neraugoties uz ļoti detalalizētām procedūrām, gadījumi, kas neiekļaujas šajās procedūrās, netiek risināti (kā, piemēram, Dr. Gruntmaņa gadījums), kamēr netiek mainīta attiecīgā procedūra. Savukārt precīza nozaru profesiju reglamentācija ir attiecīgo nozaru ministriju atbildība, līdz ar to Dr. Uģim Gruntmanim izteiktā prasība kārtot augstskolas beigšanas eksāmenu nav ministrijas kompetences jautājums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā” lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta profesijā pieņem Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), kuri arī šobrīd domā, kā risināt šo jautājumu. Šie MK noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu arī visās citās reglamentētajās profesijās, piemēram, IZM pieņem lēmumu par kvalifikācijas atzīšanu pedagoga profesijā, biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība" – veterinārārsta profesijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome – advokāta profesijā, biedrības "Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija" Vērtētāju sertifikācijas birojs – nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā. Šīs institūcijas lēmumus pieņem autonomi, taču var konsultēties ar IZM, ja tas ir nepieciešams.

Ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents nepiekrīt atzīšanas institūcijas lēmumam, IZM aicina apstrīdēt lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vienlaikus IZM apņemas iniciēt sarunas un aicina gan iesaistītās institūcijas, gan nozaru organizācijas, skaidrot un pamatot savas izvirzītās prasības attiecībā uz konkrētām profesijām, lai profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procesā neradītu liekus šķēršļus.

Savukārt, runājot par akadēmisko diplomu atzīšanu, kas ir IZM kompetences jautājums, patlaban ministrija strādā pie diplomu atzīšanas procedūru vienkāršošanas. 2018.gadā tika parakstīts starpvaldību līgums par izglītības dokumentu automātisku atzīšanu starp Baltijas valstīm, savukārt šīs nedēļas beigās plānots parakstīt nodomu protokolu par automātisko diplomu atzīšanu starp Baltijas un Beniluksa valstīm.