Publicēts 05 novembris 2019
Ministru kabinets šodien, 2019. gada 5. novembrī, apstiprināja grozījumus sešos Ministru kabineta noteikumos par ārsta, zobārsta, farmaceita, vecmātes, māsas un veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu. Tādējādi tiek precizēti tiesību akti, kas ļauj ārvalstu personām, kas ieguvušas profesionālo kvalifikāciju Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveices Konfederācijā, atzīt profesionālo kvalifikāciju Latvijā.
 
Noteikumu projektu izstrādes mērķis bija aktualizēt noteikumus, kas nosaka ārvalstīs iegūtus izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām. Līdz ar noteikumu grozījumiem tiks nodrošināta tiesību normu atbilstība direktīvai, lai personas ar ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju, tajā skaitā diasporai piederīgie, varētu atzīt savu profesionālo kvalifikāciju un pilnībā izmantot tiesības veikt profesionālo darbību Latvijā reglamentētā profesijā.
 
Apstiprinātie grozījumi galvenokārt saistīti ar tehniskām izmaiņām ārvalstīs iegūtas izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumentu izdevēju nosaukumos, dokumentu nosaukumos un citiem līdzīgiem tehniska rakstura precizējumiem. Piemēram, Polija ir mainījusi prasības kvalifikāciju apliecinošā dokumenta pievienotajam sertifikātam, Lietuvas izdotā vecmātes kvalifikāciju apliecinošā dokumenta nosaukumā ir veiktas izmaiņas, Slovākijā ir veikti grozījumi attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izdevējinstitūcijām ortodontijā un mutes dobuma ķirurģijā u.c.
 
Latvijā noteikumu piemērošanā ir iesaistīts Akadēmiskās informācijas centrs, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Veterinārārstu biedrība, Veselības inspekcija un Latvijas Māsu asociācija – institūcijas, kuras veic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas darbu.
Ar šodien pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.