Publicēts 06 novembris 2019

Šodien, 2019. gada 6. novembrī, Ministru kabinets, akceptējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020. gada”, atbalstījis likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts līgumu”. Latvijas valsts turpmākā dalība Eiropas Kosmosa aģentūrā (EKA) jau asociētās dalībvalsts statusā nozīmē jaunu sadarbības modeli un plašākas iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, cilvēkkapitāla izmantošanai augsto tehnoloģiju jomā un augstskolu pētniecības un studiju bāzes attīstībai.

Kosmosa nozare Latvijā un Eiropā ir starpdisciplināra nozare, kas ietver ar kosmosa jomu saistīto zinātņu nozaru un starpnozaru attīstību, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu, enerģētikas, telekomunikāciju, satiksmes, civilās drošības un citu jautājumu risināšanu. Daļā no pētniecības virzieniem, kurā darbojas EKA, Latvijai jau pastāv augsta pētniecības un inovāciju kapacitāte, piemēram, lietišķajā fizikā, optikā, multidisciplinārās materiālzinātnēs u. c. Jau šobrīd Latvijā tiek īstenoti 39 kosmosa tehnoloģiju attīstības projekti (dati līdz 2019. gada septembrim) un tos īsteno piecpadsmit dažādas Latvijas institūcijas un organizācijas vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā.

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūrā paredz, ka asociētās dalībvalstis atgūst 85% no ieguldītā finansējuma, kas ik gadu indikatīvi ir 3 miljoni eiro. Atvēlot resursus kosmosa tehnoloģijām un īstenojot pasākumus efektīvā veidā, iespējams sniegt būtisku ieguldījumu augstākas pievienotās vērtības tautsaimniecības attīstībai Latvijā. Izmantojot kosmosa tehnoloģijas, sabiedrība tiek nodrošināta ar datu pieejamību par dažādiem procesiem uz sauszemes, ūdenī un gaisā. Tas ir būtiski, lai saņemtu, apstrādātu un analizētu aktuālo informāciju, piemēram, par klimata un zemes izmaiņas procesiem, kā arī transporta, veselības, krīžu vadības, lauku, mežu platību, jūras un ceļu apstākļiem.

Latvijas sadarbība ar EKA un Eiropas kosmosa industriju aizsākās 2013. gadā, kad tika noslēgts ES Sadarbības valsts līgums ar EKA, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti.

EKA ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ir 22 dalībvalstis. Tās misija ir veidot un attīstīt Eiropas kosmosa kapacitātes un nodrošināt, ka investīcijas kosmosa nozarē nes ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem un industrijai. EKA ir izveidojusi septiņus tehnoloģiju centrus dažādās EKA dalībvalstīs ar galveno mītni Francijā, Parīzē. EKA nodarbina ap 2200 zinātniekus, inženierus, informācijas tehnoloģiju speciālistus un administratīvo personālu no visām EKA dalībvalstīm. EKA budžets 2019. gadā ir 5,72 miljardi eiro.

Ministru kabinetā izskatītie dokumenti ir pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Foto: Eiropas Kosmosa aģentūra

EKA 1

 

EKA 2