Publicēts 07 novembris 2019

8.novembrī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska Briselē parakstīs nodomu protokolu par diplomu automātisko atzīšanu starp Baltijas un Beniluksa (Beļģija, Nīderlande, Luksemburga) valstīm.

Parakstot šo nodomu protokolu, Baltijas un Beniluksa valstu izglītības ministri pauž apņēmību un gatavību izstrādāt daudzpusēju līgumu par automātisku (savstarpēju) augstākās izglītības diplomu atzīšanu starp abu reģionu valstīm, pieņemot, ka vēlāk tam var pievienoties citas valstis, kurām ir atbilstošas augstākās izglītības sistēmas un kvalitātes nodrošināšanas mehānismi. Eksperti darbu pie līguma izstrādes uzsāks tuvākajā laikā un paredzams, ka līgums varētu tikt parakstīts nākamā gada laikā.

8.novembrī Briselē notiek Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes, kultūras un sporta padomes sēde, kurā piedalās visu ES valstu izglītības ministri. Nodomu protokola parakstīšana ir nozīmīgs notikums ne tikai starpreģionu sadarbībā starp Baltijas un Beniluksa valstīm, bet visas Eiropas mērogā, aicinot plašāk īstenot automātisko diplomu atzīšanu.

Tieši pirms gada ES Padome pieņēma ieteikumu par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības un mācību kvalifikāciju un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu. Jautājums par diplomu atzīšanas procedūru vienkāršošanu ir aktuāls daudzās valstīs, pieaugot studentu un speciālistu starptautiskajai mobilitātei, taču vienlaikus ir jāņem vērā vairāki nosacījumi to vienkāršošanai vai pilnīgai automātiskai atzīšanai.

Ar šī nodomu protokola parakstīšanu Baltijas un Beniluksa valstis ir uzskatāmas par līderēm arī Boloņas procesā automātiskās atzīšanas jomā, pieņemot, ka sākotnēji šo procesu ir vieglāk uzsākt starp dažu reģionu valstīm, nevis uzreiz visā Eiropas augstākās izglītības telpā.

2018.gadā tika parakstīts starpvaldību līgums par izglītības dokumentu automātisku atzīšanu starp Baltijas valstīm, pamatojoties uz Eiropas Padomes un UNESCO Eiropas reģiona konvenciju par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību (zināma kā Lisabonas konvencija) un Boloņas procesa instrumentiem, un Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG).