Publicēts 07 novembris 2019

197 T6A9331 BalticPictures.lv

Eiropas profesionālās izglītības Prasmju nedēļas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2019. gada 30. oktobrī organizēja starptautisku konferenci “Mācību vadītāji – darba vidē balstītu mācību panākumu atslēga?”. Tā notika Eiropas platformas pieredzes apmaiņai profesionālajā izglītībā ietvaros.

Sešu valstu - Vācijas, Slovākijas, Latvijas, Grieķijas, Itālijas un Portugāles - izveidotā sadarbības tīkla trešā tikšanās Rīgā bija veltīta darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos un profesionālās izglītības iestādēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu profesionālo izglītību. Šāds pasākums jau trešo reizi tiek rīkots saistībā ar 2012. gadā Berlīnē parakstīto memorandu par valstu sadarbību profesionālajā izglītībā.

Berlīnes memoranda valstu pārstāvji dalījās pieredzē par darba vidē balstītu mācību vadītāju sagatavošanu savās valstīs – par mācību kursu organizēšanu, programmu saturu un sertificēšanu.

Konferenci atklāja IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa un Vācijas Izglītības un pētniecības ministrijas pārstāvis Štefans Šnaiders. Plenārsēdē par profesionālās izglītības attīstību Latvijā klātesošajiem stāstīja IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina un Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals. Konferencē prezentēja arī vairākus daudzpusējas sadarbības projektus, piemēram, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras īstenoto Erasmus+ projektu “Prasmes Baltijas kokapstrādei – Eiropas kvalitāte profesionālajā izglītībā” (Skilled-Up).

Konferences laikā tika prezentēta arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pieredze darba vidē balstītu mācību vadītāju sagatavošanai pēc vienotas metodikas (tandēma mācības), kas izstrādāta ES Erasmus+ projektā „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās-TTT4WBL”. Projekta inovatīvā pieeja izraisīja lielu interesi konferences dalībniekos. Plašāka informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ KA3 aktivitātes projektu ”Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” pieejama tīmekļvietnē.

Pēc konferences viesu delegācijas tikās ar pārstāvjiem no IZM, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Akadēmiskās informācijas centra, lai pārrunātu tālākās sadarbības iespējas Berlīnes memoranda ietvaros.