Publicēts 15 novembris 2019

Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada un vidēja termiņa budžets, kā arī prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums 2020. gadam ieies IZM vēsturē kā pēdējo gadu nozīmīgākais finansējums veiksmīgai nozares mērķu īstenošanai.

2019. gada 14. novembrī Saeimā pieņemtais valsts budžets Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošajās nozarēs nodrošina stabilu finansējumu, ļaujot turpināt iesāktās reformas. Kopējie ministrijas izdevumi 2020. gada budžetā plānoti 785,7 milj. eiro, kas ir par 2 procentiem vairāk nekā 2019.gadā. Jāuzsver, ka gandrīz puse (48%) IZM finansējuma tiek pārskaitīta pašvaldībām kā mērķdotācija pedagogu darba samaksai vispārizglītojošās skolās - 2020.gadā mērķdotācijas apmērs sasniedz 380,87 milj. eiro. IZM joprojām turpina sarunas ar pašvaldībām, lai kopā risinātu kvalitatīvas izglītības nodrošinājuma un pieejamības jautājumus attīstības virzienā.

Savukārt ministrijas prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums ir lielākais pēdējo gadu laikā - 2020.gadā papildus piešķirti 30,99 milj. eiro, kamēr 2019. gadā papildus piešķirtie līdzekļi bija nedaudz virs 2 milj. eiro, bet 2018.gadā – 14,87 milj.eiro.

No papildus piešķirtajiem 30,99 milj. eiro 23 miljoni eiro paredzēti pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei, 2019./2020.mācību gadā un turpmāk nodrošinot pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi 750 eiro par slodzi (30 darba stundām nedēļā). Savukārt zinātnei papildus piešķirtie 7,3 miljoni eiro nodrošinās finansējumu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, nozaru valsts pētījumu programmām un zinātnisko institūciju starptautiskam novērtējumam, kā arī dalībai starptautiskās organizācijās – Eiropas Kodolpētniecības organizācijā CERN un Eiropas Kosmosa aģentūrā EKA.

Papildu finansējums 2020. gadā paredzēts arī jaunatnes politikas valsts programmai, studējošo un studiju kreditēšanas sistēmas maiņai, kā arī sportistu sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā, Japānā.

Papildinot ES fondu investīcijas, no valsts budžeta nākamajā gadā pusmiljons eiro tiks piešķirts vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības pedagogu digitālo kompetenču pilnveidei, izmantojot e-mācību vidi. Tas ļaus 20 000 pedagogu pilnveidot savu digitālo kompetenci, lai prasmīgi izmantotu jaunākās informācijas tehnoloģijas mācību darbā.

budzets 15Nov labots papildu2