Publicēts 15 novembris 2019

IMG 8264

Šodien, 2019. gada 15. novembrī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus vairākiem izglītības un zinātnes nozares profesionāļiem.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktorei Maijai Vanagai Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā. Maija Vanaga darbu profesionālās izglītības sistēmā uzsāka 1992. gadā, kļūstot par Rīgas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieci, bet no 1996. gada bija Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore. Maijas Vanagas vadībā Rīgas Amatniecības vidusskola 2015. gadā ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu un nosaukumu Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.

Katru gadu audzēkņu skaits Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir pieaudzis, 2019.gada septembrī pārsniedzot 1000. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir akreditētas 17 profesionālās izglītības programmas, no kurām 15 ir mākslas un dizaina programmas. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums specializējas mākslas un dizaina izglītības programmu īstenošanā. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam ir izveidojusies laba sadarbība ar nozares uzņēmumiem un speciālistiem. Maija Vanaga aktīvi iesaistījusies arī profesionālo izglītības iestāžu un nozares darba devēju organizāciju sadarbības veicināšanā, organizējot izglītības programmu, profesiju standartu un profesionālas kvalifikācijas prasību izstrādi, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Tāpat liels ieguldījums ir veikts kvalitatīvu mācību un kvalifikāciju prakšu nodrošināšanā, sekmējot audzēkņu sagatavošanu darba tirgum.

Liepājas Valsts tehnikuma direktoram Agrim Rupertam Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā enerģētikas, uzņēmējdarbības, transporta un loģistikas nozarēs, kā arī par Liepājas Valsts tehnikuma izaugsmes veicināšanu. Agris Ruperts darbu kā Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas direktors uzsāka 2001. gadā. Strādājot kā vadītājs, Agris Ruperts turpināja pilnveidot profesionālās zināšanas, 2005. gadā iegūstot profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā. 2011.gadā, apvienojoties trim atšķirīgām Liepājas profesionālās izglītības iestādēm, Agris Ruperts kļuva par Liepājas Valsts tehnikuma direktoru. Viņa vadībā izglītības iestāde ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu. Agra Ruperta vadībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta ietvaros sekmīgi tika īstenota Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” renovācijas 1. kārta par 18, 8 miljoniem eiro. Agris Ruperts veicis lielu ieguldījumu, sekmējot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgum. Sadarbībā ar uzņēmējiem un profesionāļiem, veicinājis Liepājas Valsts tehnikuma attīstību, pielāgojot izglītības programmas darba devēju un nozares vajadzībām. Kā moderators Agris Ruperts katru gadu vada skolēnu mācību uzņēmumu ideju ģenerēšanas pasākumu, kura mērķis ir veicināt izglītojamo uzdrīkstēšanos veidot pašiem savu uzņēmumu. Par audzēkņu un pedagogu iedvesmošanu, par jaunu un inovatīvu risinājumu un uzņēmējkompetenču mācīšanas ieviešanu mācību procesā, Agris Ruperts 2017.gada jūnijā saņēma Junior Achievement Latvia apbalvojumu “Gada direktors 2017’’.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnisko direktorei un vadošai pētniecei, bioloģijas doktorei Aijai Linē Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts par izcilu ieguldījumu audzēju cilmes šūnu izpētē un dalību starptautiskos projektos, sekmējot Latvijas konkurētspēju vēža pētniecībā.

Aija Linē 1995. gadā ieguvusi bakalaura grādu bioloģijā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 1997. gadā ieguvusi bioloģijas maģistra grādu Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. 2002. gadā ieguvusi bioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē, disertācija: Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska identificēšana, molekulāra raksturošana un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā. 2005. gadā saņēmusi L'Oréal Latvijas stipendiju Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. A.Linē ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece, Vēža Biomarķieru un Imunoterapijas grupas vadītāja. Aija Linē vada audzēju bioloģijas un imunoloģijas izpētes grupu, kuras galvenās pētniecības intereses ir jaunu audzēju agrīnas diagnostikas un prognostikas metožu izstrāde, mikroRNS lomas audzēju starpšūnu komunikācijā un cinka enzīma lomas audzēju cilmes šūnu bioloģijā izpēte.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktora vietnieciei studiju darbā Ievai Urtānei valdības apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas attīstībā un jauno speciālistu izglītošanā.

Valsts svētku priekšvakarā 2019. gada 15. novembrī notika arī Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu un Pateicības rakstu pasniegšana vairājiem ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un zinātnes nozares attīstības veicināšanā un mērķu sasniegšanā.

Foto no kreisās: Aija Linē, Agris Ruperts un Maija Vanaga